2 Phần 5 Tạ Bằng Bao Nhiêu Kg

Hôm nay, bé sẽ được học tập các đơn vị sót lại vào Tân oán lớp 4 yến tạ tấn và bảng đơn vị chức năng đo cân nặng. Chúng ta vẫn thuộc lời giải 2/5 Tạ Bằng Bao Nhiêu Kg, Tạ, Gram, Pound, Pđê mê, Niu Tơn? 1 Tấn Bằng Bao Nhiêu Tạ, Yến, Kg.

Bạn đang xem: 2 phần 5 tạ bằng bao nhiêu kg

*

4.

Những bài tập vận dụng

4.1. Đề bài

Bài 1: Điền vào nơi trống:

a) 10kg = …g

b) 5 tạ = …kg

c) 2 tấn = …tạ

d) 3hg = …g

Bài 2: Điền vào địa điểm trống:

a) 6 tạ = …kg = …hg

b) 8 yến = …hg =…g

c) 1 yến = …dag=…g .

Xem thêm: Asmodeus Là Ai - Bảy Hoàng Tử Của Địa Ngục

d) 4kilogam = …hg = …g

Bài 3: Tính cực hiếm biểu thức:

a) 100hg + 50hg – 70hg

b) 150hg x 2 + 180hg

c) 65dag x 3 + 1000dag

d) 100dag + 230dag – 60dag

Bài 4: Tính quý hiếm biểu thức:

a) 60dag + 5kilogam + 30hg

b) 50dag + 4hg + 100g

c) 3 tấn + 30 tạ + 40kg

d) 1 tấn – 5 tạ + 30 yến

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 10kilogam = 10 000g

b) 5 tạ = 500kg

c) 2 tấn = 20tạ

d) 3hg = 300g

Bài 2:

a) 6 tạ = 600kilogam = 6000hg

b) 8 yến = 800hg = 80 000g

c) 1 yến = 1000dag= 10 000g

d) 4kilogam = 40hg = 4000g

Bài 3:

a) 100hg + 50hg – 70hg

= 150hg – 70hg

= 80hg

b) 150hg x 2 + 180hg

= 300hg + 180hg

= 480hg

c) 65dag x 3 + 1000dag

= 195dag + 1000dag

= 1195dag

d) 100dag + 230dag – 60dag

= 330dag – 60dag

= 270dag

Bài 4:

a) 60dag + 5kilogam + 30hg

= 60dag + 500dag + 300dag

= 560dag + 300dag

= 860dag

b) 50dag + 4hg + 100g

= 500g + 400g + 100g

= 900g + 100g

= 1000g

c) 3 tấn + 30 tạ + 40kg

= 3000kilogam + 3000kilogam + 40kg

= 6040kg

d) 1 tấn – 5 tạ + 30 yến

= 100 yến – 50 yến + 30 yến

= 50 yến + 30 yến

= 80 yến

Cùng lời giải thắc mắc về tạ, im, tấn

Chúng ta đang cùng giải đáp các thắc mắc 2/5 Tạ Bằng Bao Nhiêu Kg, Tạ, Gram, Pound, Niu Tơn? 1 Tấn Bằng Bao Nhiêu Tạ, Yến, Kg. nào!

2/5 Tạ bằng 250 Kilogram.

Một Kilogram bằng 1000 Gram, 2,204623 Pound, 10 NiuTon,

Vậy 2/5 Tạ bởi 250.000 Gram, 551,15575 Pound, 2500 NiuTon

1 Tấn bằng 1000 Kilogram, Vậy có nghĩa là bằng 10 Tạ, 100 Yến.

Trên đó là những kỹ năng và kiến thức của bài bác học tân oán lớp 4 yến tạ tấn để các bậc phụ huynh với các bé tham khảo. Cùng mong chờ các bài học kinh nghiệm tiếp theo sau từ bỏ tamquoccola.com nhé!

Tsi khảo thêm trường đoản cú khóa:

2 phần 5 tạ bằng từng nào kg2 tấn 5 tạ bởi bao nhiêu kg2 tạ 5 yến bởi bao nhiêu kg2 tạ 5kilogam bằng từng nào kilôgamthay đổi 5T 2 tạ bằng bao nhiêu kg1 1/4 tấn + 2 2/5 tạ bằng từng nào kg2 tạ 3 yến 5kilogam bằng từng nào kg2 5 tạ bằng bao nhiêu kg2/5 tạ bằng bao nhiêu kilôgam2/5 tạ = kg1 5 tạ bởi bao nhiêu kg0 5 tạ bằng bao nhiêu kg3 5 tạ bởi từng nào kg5 tạ bởi bao nhiêu kg5 tạ bởi từng nào tấn2 tạ 5 kilogam bằng từng nào tạ2 tấn 5 tạ 3 yến bằng từng nào kg5T 2 tạ bằng bao nhiêu kg6 tạ bằng bao nhiêu kg7 tạ bằng từng nào kg