AXIT LÀ GÌ

Axit là gì?

Axit, còn được viết là a-xít, là những đúng theo hóa chất rất có thể tổ hợp trong nước cùng tất cả vị chua, thường thì màn biểu diễn dưới dạng cách làm tổng thể HₓA. Đôi khi, axit là ngẫu nhiên hóa học nào tạo được dung dịch tất cả độ pH bé dại hơn 7 Khi nó hòa hợp nội địa. Độ pH càng nhỏ thì tính axit càng mạnh

*

I. AXIT LÀ GÌ

1. Định nghĩa

– Định nghĩa:

+ Thuyết điện li: Axit là hóa học lúc chảy nội địa phân li ra ion H+.

Bạn đang xem: Axit là gì

+ Tmáu Bronsted: Axit là mọi chất có khả năng cho proton (ion H+).

*

Axit cùng bazơ theo ý kiến của Bronsted

– Axit gồm:

+ Các axit vô cơ, hữu cơ: HCl, H2SO4, CH3COOH, (COOH)2 …

+ Các kim loại ở dạng hiđrat hóa (trừ các ion Na+, K+, Ba2+ cùng Ca2+): Al(H2O)33+, Cu(H2O)22+…

+ Các ion: H+, NH4+, H3O+, RNH3+, HSO4– …

2. So sánh tính axit của các axit

a. So sánh định tính

– Ngulặng tắc chung: Nguim tử H càng năng động thì tính axit càng dũng mạnh.

– Đối với các axit có oxi của cùng một nguim tố: càng nhiều O tính axit càng mạnh khỏe.

HClO 2 3 4

– Đối với axit của những nguim tố vào cùng chu kì: nguyên ổn tố trung trọng tâm có tính phi kim càng khỏe mạnh thì tính axit của axit càng to gan (các nguyên ổn tố phần lớn ở tầm mức hóa trị cao nhất).

Xem thêm: Chuyển Đổi Diện Tích, Acre Là Gì, Nghĩa Của Từ Acre, Acre Là Gì, Nghĩa Của Từ Acre

H3PO4 2SO4 4

– Đối với axit của các nguim tố vào thuộc một tổ A thì:

+ Axit không có oxi: tính axit tăng ngày một nhiều từ bỏ trên xuống dưới:

HF – tăng)

+ Axit có O: tính axit bớt dần dần tự trên xuống dưới:

HClO4 > HBrO4 > HIO4 (vày độ âm điện của X bớt dần)

– Với những axit cơ học RCOOH: (nguyên ổn tử H được đánh giá không có chức năng hút ít hoặc đẩy e)

+ Nếu nơi bắt đầu R no (đẩy e) làm bớt tính axit. Gốc R no càng nhiều nguim tử C thì năng lực đẩy e càng mạnh: HCOOH > CH3COOH > CH3CH2COOH > CH3CH2CH2COOH > n-C4H9COOH.

+ Nếu nơi bắt đầu R hút e (ko no, thơm hoặc có halogen…) đã làm tăng tính axit.

* Xét với nơi bắt đầu R tất cả cất nguim tử halogen:

+ Halogene gồm độ âm điện càng phệ thì tính axit càng mạnh:

CH2FCOOH > CH2ClCOOH > CH2BrCOOH > CH2ICOOH > CH3COOH

+ Gốc R tất cả cất càng nhiều ngulặng tử halogen thì tính axit càng mạnh:

Cl3CCOOH > Cl2CHCOOH > ClCH2COOH > CH3COOH

+ Nguim tử halogene càng nằm sát nhóm COOH thì tính axit càng mạnh:

CH3CH2CHClCOOH > CH3CHClCH2COOH > CH2ClCH2CH2COOH > CH3CH2CH2COOH

– Với một cặp axit/bazơ liên hợp: tính axit càng khỏe khoắn thì bazơ liên hợp của nó càng yếu đuối và ngược lại.

– Với một phản nghịch ứng: axit mạnh đẩy được axit yếu khỏi dung dịch muối bột (trường thích hợp trừ một số quánh biệt).

b. So sánh định lượng

– Với axit HX nội địa bao gồm cân nặng bằng:

HX ↔ H+ + X– ta bao gồm hằng số phân ly axit: KA

– KA chỉ phụ thuộc ánh nắng mặt trời, thực chất của axit. Giá trị của KA càng lớn tính axit của axit càng dũng mạnh.