Bài Tập Phay Cnc Cơ Bản Có Lời Giải

Tổng vừa lòng không thiếu thốn lời giải của những bài xích tập nhân thể CNC từ bỏ cơ phiên bản mang lại nâng cấp, hỗ trợ cho bạn có thể học xây dựng Tiện CNC một biện pháp chuyên nghiệp hóa và đẩy đầy đủ kỹ năng và kiến thức nhất.

Bạn đang xem: Bài tập phay cnc cơ bản có lời giải


Lập trình Tiện CNC

Ở nội dung bài viết trước, tamquoccola.com đang ra mắt mang đến chúng ta về những quy trình nhân tiện CNC lúc lập trình Tiện CNC trên hệ FANUC. Nếu bạn chưa xuất hiện kỹ năng căn bạn dạng về lập trình sẵn Tiện CNC thì có thể tìm hiểu thêm trước nội dung bài viết sau đây:

Sau khi nắm rõ các loài kiến cnạp năng lượng bản về thiết kế Tiện CNCthì bạn yêu cầu tích cực làm cho các bài bác tập Tiện CNC để rất có thể hiễu rõ hơn những quy trình Tiện CNC với nắm rõ kỹ năng và kiến thức rộng.

Các bài tập sẽ giúp đỡ những bạn cũng có thể xây dựng Tiện CNC với các nguyên công như:

các bài luyện tập Tiện Thô, Tiện Tinch.

các bài tập luyện Tiện Trụ Ngoài, Trụ Trong.

những bài tập Tiện Rãnh Ngoài,Rãnh Trong.

các bài luyện tập Tiện Rãnh Mặt Đầu

những bài tập Tiện Ren, Ren Côn

Những bài tập Lệnh Khoan,...

Xem thêm: " Taking Over Certificate Là Gì, Nghĩa Của Từ Taking

bài tập xây dựng tiện thể CNC tất cả lời giải

Những bạn vừa bước đầu tò mò về CNC hoặc vẫn họckhóa học về lập trình Tiện CNC,chắc chắn là sẽ rất có nhu cầu các bài bác tập minh họa tất cả giải mã xuất xắc tài liệu về CNC nhằm trau xanh dồi với vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã làm được học vào bài bác tập xuất xắc thực tế.

Bài viết sau đây vẫn hỗ trợ mang đến các bạn những bài bác tập Tiện CNC có lời giải:

Bài 1: Lập trình gia công Tiện CNCchi tiết theo phiên bản vẽ sau:

*

Sử dụng G71 nhằm một thể biên dạng bên cạnh chi tiết, lưu ý bỏ lỡ các rhình ảnh bên trên thân cụ thể. Sẽ triển khai sau với G75 luôn tiện rãnh trụ xung quanh cụ thể.

Lời giải:

Chương thơm trình luôn thể CNC:


%O0001T0101M8G0 X90. Z5.G50 S3600G96 S275 M03G71 U2. R.2G71 P100 Q102 U0.2 W0.4 F.25N100 G0 G42 X40. S550G1 Z-34. F.5G2 X52. Z-40. R6.G1 X60.G3 X80. Z-50. R10.G1 Z-87.G2 X86. Z-90. R3.G1 X90.N102 G40 Z-125.G0 Z2.M9G28 U0. W0. M05T0303M8G0 X90. Z0.G50 S3600G96 S550 M03G70 P100 Q102G0 Z2.M9G28 U0. W0.M05T0202M8G0 X44. Z-19.G50 S3600G96 S302 M03G75 R0.5G75 Xtrăng tròn. Z-30. P500 Q2000 F.1G0 X85.Z-53.G75 R0.5G75 X58. Z-80. P500 Q2000 F.1M9G28 U0. W0. M05M30%


Kết quả được như hình sau:

*

Bài 2: Những bài tập Tiện CNC: Trụ Ngoài, Tiện Rãnh

*

Lời giải:


%O0000T0101M8G0 X84. Z2.G50 S3600G96 S275 M03G71 U2. R.2G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.25N100 G0 G42 X12. S550G1 Z0. F.5X16. Z-2.Z-16.Xđôi mươi.X24. Z-18.Z-53.X30.X40. Z-70.Z-80.G2 X60. Z-90. R10.G1 X80.Z-110.N102 G40 X84.G0 Z2.M9G28 U0. W0.M05T0202M8G0 X84. Z2.G50 S3600G96 S550 M3G70 P100 Q102G0 Z2.M9G28 U0. W0.M05T0303M8G0 G54 X34. Z-43.G50 S3600G96 S302 M03G75 R0.5G99 G75 X20. Z-53. P500 Q2000 F.1G0 X34.M9G28 U0. W0. M05M30%


Kết trái được nlỗi hình sau:

*

Bài 3: các bài tập luyện Tiện CNC: Trụ Ngoài, Tiện Rãnh

*

Lời giải:


%O0000G21T0101M8G0 X84. Z2.G50 S3600G96 S275 M03G71 U2. R.2G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.25N100 G0 G42 X27. S275G1 Z0.X30. Z-1.5Z-17.X40.X50. Z-30.Z-41.5G2 X55. Z-44. R2.5G1 X60.Z-68.5G2 X63. Z-70. R1.5G1 X66.Z-73.5G2 X69. Z-75. R1.5G1 X77.X80. Z-76.5Z-100.N102 G40 X84.G0 Z2.M9G28 U0. W0.M05T0202M8G0X64. Z-52.G50 S3600G96 S302 M03G75 R0.5G99 G75 X52. Z-55. P500 Q2000 F.1G0 X64.Z-62.G75 R0.5G99 G75 X52. Z-65. P500 Q2000 F.1G0 X64.M9G28 U0. W0. M05M30%


Kết quả được nhỏng hình sau:

*

Bài 4: Những bài tập Tiện CNC: Trụ Ngoài, Tiện Rãnh

*

Lời giải:


%O0000G21T0101M8G0 X64. Z2.G50 S3600G96 S275 M03G71 U2. R.2G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.25N100 G0 G42 X16. S550G1 Z0. F.5Xđôi mươi. Z-2.Z-đôi mươi.G2 X30. Z-25. R5.G1 X34.G3 X40. Z-28. R3.G1 Z-50.X50. Z-55.Z-85.X60. Z-90.Z-1đôi mươi.N102 G40 X64.G0 Z2.M9G28 U0. W0.M05T0202M8G0 X64. Z2.G50 S3600G96 S550 M03G70 P100 Q102G0 Z2.M9G28 U0. W0.M05T0303M8G0 X64. Z-61.G50 S3600G96 S302 M03X54.G75 R0.5G99 G75 X42. Z-64. P500 Q2000 F.1G0 X54.Z-61.G75 R0.G99 G75 X42. Z-64. P500 Q2000 F.1G0 X54.Z-70.G75 R0.5G99 G75 X42. Z-73. P500 Q2000 F.1G0 X54.Z-79.X53.2G75 R0.5G99 G75 X42. Z-82. P500 Q2000 F.1G0 X53.2M9G28 U0. W0.T0404G0 X25.Z5.G76P011060Q100R70G76X17.4Z-20.P1200Q200F2.G28U0.W0.M05M30%


Kết quả được như hình sau:

*

Bài 5: Bài tập Tiện CNC: Trụ Ngoài, Trụ Trong,Tiện Rãnh Trong

*

Lời giải:


%O0005T0101G0 X124. Z2.G50 S3600G96 S275 M3G71 U2. R.2G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.25N100 G0 G42 X78. S550G1 Z0. F.5X80. Z-1.Z-40.X100.Z-55.5U-3. W-1.5Z-60.X106.X112. Z-63.Z-82.G2 X120. Z-90. R9.G1 Z-1trăng tròn.N102 G40 X124.G0 Z2.G70 P100 Q102G0 Z2.G28 U0. W0. M05T0202G0 X32. Z2.G50 S3600G96 S550 M3G71 U1.5 R.2G71 P104 Q106 U-.4 W.2 F.4N104 G0 G41 X70. S550G1 Z0.X60. Z-30.Z-55.G3 X50. Z-60. R5.G1 X40.G2 X36. Z-62. R2.G1 Z-120.N106 G40 X32.G0 Z2.G70 P104 Q106G0 Z2.G28 U0. W0. M05T0303G0 G54 X56. Z1.25G50 S3600G96 S302 M3Z-43.G75 R0.G75 X68. Z-50. P0 Q2000 F.1G0 X60.X56.Z2.G28 U0. W0. M05M30%


Kết quả được như hình sau:

*

Bài 6: các bài tập luyện Tiện CNC: Trụ Ngoài,Tiện Rãnh Trong, Khoan

*

Lời giải:


%O0006G21T0101G0 X49. Z2.G50 S3600G96 S550 M3G71 U2. R.2G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.5N100 G0 G42 X27. S550G1 Z0.X28. Z-.5Z-9.G3 X40. Z-24.5 R22.X28. Z-40. R22.G1 Z-45.X42.Z-53.X34. Z-55.Z-83.X42.Z-91.X30. Z-95.Z-119.X28. Z-1đôi mươi.Z-125.N102 G40 X49.G0 Z2.G70 P100 Q102G0 Z2.G28 U0. W0. M05T0202G0 X62. Z-56.G50 S3600G96 S302 M3G75 R0.5G75 X30. Z-58. P1000 Q2000 F.1G0 X54.X62.Z-81.G75 R0.5G75 X30. Z-83. P1000 Q2000 F.1G0 X55.Z-94.G75 X30. Z-96. P1000 Q2000 F.1G0 X60.G28 U0.G28W0.M05T0303G97 S1313 M03G0 X0. Z5.Z1.G74 R3.G74 Z-40. Q2. F.5G0 Z5.G28 U0. W0. M05T0404G0 X17. Z1.25G50 S3600G96 S302 M3Z-22.G75 R0.5G75 X28. Z-28. P1000 Q2000 F.1G0 X21.X17.Z1.25G28 U0. W0. M05M30%


Kết trái được nhỏng hình sau:

*

Bài 7: Những bài tập Tiện CNC: Trụ Ngoài, Tiện Rãnh

*

Lời giải:


%O0007G21T0101G0 X26.5 Z2.G50 S3600G96 S550 M3G71 U1.5 R.2G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.5N100 G0 G42 X0. S550G1 Z0.G3 X10. Z-5. R5.G1 X20. Z-12.5Z-23.75G3 X23.5 Z-30. R12.5X14. Z-40. R12.5G2 X9.Z-45. R6.X15. Z-50. R6.G1 X22.5 Z-52.5Z-60.N102 G40 X26.5G0 Z2.G70 P100 Q102G0 Z2.G28 U0. W0. M05T0202G0 X40. Z-19.25G50 S3600G96 S302 M3G75 R0.5G75 X15. Z-đôi mươi. P0. quận 2. F.1G0 X40.G28 U0. W0. M05M30%


Kết trái được nhỏng hình sau:

*

Bài 8: các bài luyện tập Tiện CNC: Trụ Ngoài,Tiện Rãnh, Khoan

*

Lời giải:


%O0008T0101G0 X104. Z2.G50 S3600G96 S550 M03G71 U2. R.2G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.5N100 G0 G42 X26. S550G1 Z0.X30. Z-2.Z-18.X26. Z-trăng tròn.Z-25.X40.G2 X35. Z-39. R48.X50. Z-64. R48.G3 X97. Z-103.5 R45.X95. Z-113.5 R45.G1 Z-125.X40. Z-152.5Z-180.N102 G40 X104.G0 Z2.G70 P100 Q102G0 Z2.G28 U0. W0. M05T0202G0 X46. Z-23.G50 S3600G96 S302 M3G75 R0.5G75 X22. Z-25. P500 Q2000 F.1G0 X46.G28 U0. W0. M05T0303G97 S1313 M03G0 X0. Z5.Z2.G74 R3.G74 Z-40. P0 Q2000 F.25G0 Z5.G28 U0. W0. M05M30%


Kết quả được như hình sau:

*

Hy vọng cácbài tập tiện thể CNCnày để giúp đỡ ích cho các bạn trong quá trình học tập Tiện CNC với thao tác với sản phẩm công nghệ Tiiện CNC xuất sắc hơn!

Khóa học nhân thể CNC sinh sống tamquoccola.com

​Bài viết bên trên vẫn tổng đúng theo những bài xích tậpvề xây dựng tiện CNC. Nếu bạn có nhu cầu có thể thành thục lập trình sẵn Tiện CNC xuất sắc rộng, nkhô cứng hơn thế thì hoàn toàn có thể xem thêm khóa đào tạo Tiện CNC của trung trung khu tamquoccola.com.

Dạy vận hành lắp thêm CNC và lập trình CNC.

Kchất hóa học đào tạo kèm riêng biệt từng bạn đến khi thành thục.

Thực hành trên sản phẩm Tiện CNC thực tiễn.

Thời gian học, lịch họcdo các bạn tự chọn

quý khách hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm theo link sau:https://tamquoccola.com/van-hanh-may-cnc-2-2.html

Chân thành cảm ơn các bạn vẫn quan tâm mang đến những khóa đào tạo của tamquoccola.com! Chúc các bạn thành công!