Bài tập tính giá thành sản phẩm có lời giải

Bài tập tính túi tiền sản phẩm cung ứng (2)

Phương thơm pháp tính Ngân sách chi tiêu sản phẩm là 1 trong sự việc khó khăn. Cần kế toán bắt buộc kiểm soát và điều hành chi phí cũng tương tự tổng đúng theo kết đưa chi phí thiệt đúng chuẩn.

Bạn đang xem: Bài tập tính giá thành sản phẩm có lời giải

Tham mê khảo:

Bài thói quen Ngân sách chi tiêu sản phẩm sản xuất: Bài 1 (có lời giải)

*

Bài thói quen giá thành sản phẩm

Kế toán thù thuế GTGT theo phương thức khấu trừ. Giá xuất kho tính theo phương pháp nhập trước xuất trước. Kế tân oán sản phẩm tồn kho theo phương pháp kê khai liên tiếp. Thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp lớn 25%. Tính hình cấp dưỡng marketing liên quan trong kỳ được kế toán ghi nhấn trong những tài liệu sau:

Tài liệu 1 : Số dư thời điểm đầu kỳ của một số trong những tài khoản

– Tài khoản 152 450.000.000 đồng+ Tài khoản 1521 (4.000) kg 400.000.000 đồng+ Tài khoản 1522 (1.000) kilogam 50.000.000 đồng– Tài khoản 154 : 75.000.000 đồng+ Ngân sách chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp : 59.700.000 đồng+ Ngân sách vật liệu chính : 50.000.000 đồng+ Chi phi vật tư prúc : 9.700.000 đồng+ Chi tiêu sản xuất chung : 3.000.000 đồng– Các thông tin tài khoản bao gồm số dư vừa lòng lý

Tài liệu 2 : Các nhiệm vụ tài chính phát sinh trong kỳ:1. Mua một gia sản cố định áp dụng phần tử cấp dưỡng sản phẩm, có mức giá download ghi trên hoá 1-1 290.000.000 đồng, mướn GTGT 10%, không thanh hao toán thù mang đến không giống hàng.

Biết rằng gia tài cố định và thắt chặt này còn có tỉ trọng khấu hao là 20%. Chi tiêu đi lại lắp ráp, chạy test được kế toán ghi dấn nhỏng sau :

– Xuất 10 kg vật liệu thiết yếu để tiếp tế thử

– Xuất kho đôi mươi kilogam vật tư phú để tiếp tế thử

– Các ngân sách tạo nên liên quan cho tài sản thắt chặt và cố định này được thanh khô tân oán bởi tiền tạm thời ứng là 5.000.000 đồng.

– Các ngân sách các dịch vụ mua không tính chưa thanh khô toán là 3.000.000 đồng.

2. Nhập kho 1000 kilogam vật tư chính

Giá cài đặt chưa thuế 100.000 đồng/kg, thuế GTGT 10%, chưa trả mang lại chi phí tín đồ phân phối. Ngân sách chi tiêu chuyển vận bốc tháo trả hộ cho những người cung cấp bởi tiền phương diện là 2000.000 đồng, thuế GTGT 5%

3. Mua đôi mươi kg vật tư phụ

Giá cài không thuế 000 đồng/kg, thuế GTGT 10%, trả bằng tiền mặt, đưa vào chế tạo thành phầm.

4. Xuất kho 4000 kilogam vật liệu thiết yếu với 200 kg vật liệu phụ thêm vào sản phẩm.5. Mua nhiên liệu chuyển vào chạy thứ phân phối sản phẩm

Trị giá 6.500.000 đồng, thuế GTGT 10%, chưa thanh hao toán mang đến người sử dụng.

Xem thêm: Please Wait - Avast Internet Security 2021 Crack Key 20

6. Tiền lương yêu cầu trả mang đến công nhân

Nhân công trực tiếp cấp dưỡng thành phầm là 120.000.000 đồng, bộ phận Ship hàng cung cấp là 10.000.000 đồng, với bộ phận cai quản phân xưởng tiếp tế là 30.000.000 đồng.

7. Trích bảo hiểm

Bảo hiểm làng mạc hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, và kinh phí đầu tư công đoàn theo xác suất quy đị Giả sử đơn vị trích 16% BHXH, 3% BHYT. 1% BHTN, 2% KPCĐ tính vào chi phí cùng trừ vào lương của fan lao động là 6% BHXH, 1.5% BHYT, 1% BHTN.

8. Hợp đồng chi phí sửa chữa nhỏ dại mướn kế bên vạc sinh

Tại phân xưởng tkhô cứng toán bằng chi phí mặt là 1 trong những.600.000 đồng, thuế GTGT 10%.

9. Mức trích khấu hao gia tài cố gắng định

Kỳ trước của sản phẩm móc trang bị cần sử dụng mang lại tiếp tế 18.800.000 đồng, các tài sản cố định và thắt chặt khác giao hàng cho phân xưởng cung cấp là 3.000.000 đồng.

10. Phân xưởng thêm vào sản phẩm báo hỏng

Hỏng một pháp luật cơ chế ở trong loại phân chia 6 kỳ, trị giá chỉ lúc đầu là một trong những.000.000 đồng, phế liệu phân phối thu bởi tiền mặt là 500.000 đồng.

Xem thêm: Cài Proshow Gold, Dùng Proshow Gold Tạo Video Từ Ảnh Trên Pc

11. Tiền năng lượng điện nước

Phải trả mang đến nhà cung ứng chưa tồn tại thuế GTGT cho thành phần tiếp tế thành phầm 12 ngàn.000 đồng, đến phần tử quản lý phân xưởng sản xuất là 2.000.000 đồng, thuế GTGT 10%

12. Kết quả chế tạo trong kỳ tại phân xưởng

Nhập kho 10.000 sản phẩm xong, thành phầm dsống dang vào cuối kỳ là 2000 sản phẩm, cường độ xong xuôi là là 75%. Biết rằng công ty reviews thành phầm dsinh hoạt dang thời điểm cuối kỳ theo phương thức khoảng chừng chấm dứt tương đương, vật liệu phú vứt dần vào quy trình sản xuất

Yêu cầu bài tập tính Ngân sách chi tiêu sản phẩm:

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính tạo nên, tính Ngân sách chi tiêu thành phầm. Lập bảng tính giá thành thành phầm.

GIẢI BÀI TẬP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM:

Mua gia tài nỗ lực định:

1a) Nợ 241: 290.000.000

Nợ 133: 290.000.000

Có 331: 319.000.000

túi tiền tạo ra :

1b) Nợ 241: 10.000.000

Có 1521: 1.000.000

Có 1522: 1.000.000

Có 141: 5.000.000

Có 331: 3.000.000

Ghi nhấn nguyên giá tài sản nuốm định:

1c) Nợ 241: 10.000.000

Có 1521: 1.000.000

Có 1522: 1.000.000

Có 141: 5.000.000

Có 331: 3.000.000

Ghi dìm nguyên giá bán tài sản cụ định:

1c) Nợ 211: 300.000.000

Có 241: 300.000.000

Nhập kho nguyên vật liệu chính:

2a) Nợ 1521: 100.000.000

Nợ 133: 10.000.000

Có 331: 110.000.000

giá thành phạt sinh:

2b) Nợ 331: 2.100.000

Có 111: 2.100.000

Mua vật tư phụ:

3) Nợ 621: 1.000.000

Nợ 133: 100.000

Có 111: 1.100.000

Xuất kho nguyên ổn vật dụng liệu:

4) Nợ 621: 410.000.000

Có 1521: 400.000.000

Có 1522: 10.000.000

Mua nguyên nhiên liệu cháy máy:

5) Nợ 627: 6.500.000

Nợ 133: 650.000

Tiền lương buộc phải trả:

Có 331: 7.150.000

6) Nợ 622: 120.000.000

Nợ 627: 40.000.000

Có 334: 160.000.000

Các khoản trích theo lương phải trả:

7) Nợ 622: 26.400.000

Nợ 627: 40.000.000

Nợ 334: 13.600.000

Có 338: 48.800.000

Chi tiêu vạc sinh:

8) Nợ 627: 1.600.000

NỢ 133: 160.000

Có 111: 1.760.000

Mức khấu hao gia tài thắt chặt và cố định tăng vào kỳ:
Mức khấu hao=300.000.000 * 20%=5.000.000 đồng
12
Mức khấu hao tài sản thắt chặt và cố định phai trích kỳ này:

Mức khấu hao = 21.800.000 + 5.000.000 = 26.800.000 đồng

Trích khấu hao gia sản chũm định:

9) Nợ 627: 26.800.000

Có 214: 26.800.000

Xuất lao lý dụng cụ:

10) Nợ 627: 500.000

Nợ 111: 500.000

Có 142: 1.000.000

Tiền điện, nước không tkhô hanh toán:

11) Nợ 627: 14.000.000

Nợ 133: 14.000.000

Có 331: 15.400.000

Kết gửi ngân sách cung cấp để tính túi tiền sản phẩm:

12) Nợ 154: 655.600.000

Có 621: 411.000.000

Có 622: 146.000.000

Có 627: 98.200.000

Chi tiêu vật liệu bao gồm dsinh sống dang cuối kỳ:
CPNVLCDDCK=50.000.000 + 400.000.000X2.000=75.000.000 đồng
10.000 + 2.000
Chi tiêu vật tư prúc dsống dang cuối kỳ:
CPVLPDDCK=9.700.000 + 11.000.000X1.500=2.700.000 đồng
10.000 + 2000 * 75%
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

CPNVLTTDDCK = 75.000.000 + 2.700.000 = 77.700.000 đồng

túi tiền nhân lực trực tiếp dngơi nghỉ dang cuối kỳ:
CPNCTTDDCK=12.300.000 + 146.400.000X1.500=trăng tròn.700.000 đồng
10.000 + 2000 * 75%
giá cả chế tạo phổ biến dở dang cuối kỳ:
CPSPDDCK=3.000.000 + 98.200.000X1.500=13.200.000 đồng
10.000 + 2000 * 75%
Ngân sách sản xuất dlàm việc dang cuối kỳ:

Chi tiêu CBDDCK = trăng tròn.700.000 + 13.200.000 = 33.900.000

giá cả chế tạo dlàm việc dang cuối kỳ:

CPSXDDCK = 77.700.000 + 33.900.000 = 111.600.000

Tổng giá cả nhập kho:

Z = 75.000.000 + 655.600.000 – 111.600.000 = 619.000.000

Giá tkhô cứng đơn vị nhập kho:
Z1-1 vị=619.000.000=61.900 đồng/sản phẩm
10.000
Nhập kho thành phẩm:

13 Nợ 155 619.000.000Có 154 619.000.000

Lập phiếu tính giá cả sản phẩm:
Chỉ tiêuCPNVLTTCPNCTTCPSXCTổng cộng
DDĐK59.700.00012.300.0003.000.00075.000.000
PSTK411.000.000146.400.00098.200.000655.600.000
DDCK77.700.000đôi mươi.700.00013.200.000111.600.000
Tổng giá thành393.000.000138.000.00088.000.000619.000.000
Giá thành solo vị39.30013.8008.80061.900