Cần sa tiếng anh

Tại thời điểm này của năm, nhiều nông dân sẽ thu hoạch cây xanh của họ. Một cây xanh nhưng đang trở thành một thị trường đẩy đà với cùng 1 nền gớm tế hàng tồn kho tỷ đô la là đề nghị sa. Là một tình nhân tự do thoải mái, Tôi bái phục mang đến nhiều cá nhân tđắm đuối gia triển khai quyền được tự do thoải mái ngoài sự can thiệp của fan không giống — harm no one, defraud no one. More about this freedom philosophy here.

Bạn đang xem: Cần sa tiếng anh

Đang xem: Cần sa tiếng anh là gì

Cần sa is the correct term for what is more commonly referred lớn as marijuana, pot, weed, reefer or grass. An annual, dioecious flowering plant, cannabis has been recognized world-wide for centuries & its uses include culinary, medicinal và for recreation..

Here is a links lớn a good timeline history of cannabis. and this one for a more scholarly paper on mankind’s long relationship with this ancient plant.

Studies that show Medicinal uses of cannabis. Culinary uses are also well known. Go here for info about cooking with cannabis cùng here as well.

***


*

This photo was taken in Washington State.

Master horticulturists like Robert Connell Clarke, known for writing the seminal work, Marijuamãng cầu Botany. Và Jorge Cervantes, for his work on indoor cultivation and guerrilla gardening, Ed Rosenthal (coi danh sách của chính mình cuốn sách ở đây) mang lại kiến ​​thức của ông về nhân bản và tuyên truyền kỹ thuật, và những người không giống đã giúp toàn bộ để bảo đảm cơ thể của kiến ​​thức tương quan mang lại thực đồ vật bí hiểm này. Thế giới nợ những người dân đàn ông một chút chung thủy mang lại tư liệu các bước của mình và share nó.

Những tín đồ khác ví như Neville Shoenmakers, của Seed Bank sinh sống Amsterdam, xứng đáng tín dụng thanh toán to mập đến nỗ lực cố gắng của họ để bảo đảm với nâng cấp di truyền của cây đề xuất sa cần sử dụng cho y tế và vui chơi.

Xem thêm: Các Kích Cỡ Ảnh Thông Dụng, Bảng Kích Thước Ảnh Thông Dụng

Mặt khác, đã tất cả vô số cuộc sống thường ngày bị hủy diệt như là kết quả của câu hỏi này được Gọi là “chiến kháng ma túy”. Trong thực tiễn, đều gì cuộc chiến kháng ma túy vẫn và tiếp tục là một trong trận đánh tnhóc con thời nay bên trên các quyền tự do cơ bạn dạng của tín đồ dân Mỹ là. Dưới chiêu trò ridding các tổ quốc của tai họa của dung dịch, statists have sầu grown their power at the expense of the people’s freedom.

Daily across America, SWAT teams execute dynamic entry raids, often at the wrong address, frequently against non-violent drug suspects & the results have sầu been catastrophic! Forbes magazine, a mainstream business publication is advocating for an end khổng lồ the drug war, because of the disproportionate negative sầu effect it is having on minority communities. In this bản đồ, Các CATO Institute shows the nationwide legacy of botched drug raids. This site; Stop The Drug War has plenty more if you can stand to read it.

Public sentiment is turning away from this policy of dismal failure. In countries like the Netherlands, a rational & sane drug policy was implemented nearly 40 years ago & they seem to lớn have sầu survived. On the issue of medical cannabis, there are now 23 states in the U.S. that permit medical use of the herb. Many states have “decriminalized” possession of small amounts of cannabis. Two states, Washington cùng Colorabởi have sầu fully legalized recreational use for adults. More states are sure to follow, though I expect this is due less khổng lồ the government realizing it is the right thing lớn vị in the name of justice and medicine, but much more because financially strapped state governments realize this can be a huge cash cow!

Still today, Marc Emery, a Canadian seed salesman, sits in U.S. prison for selling cannabis seeds across the border from Canada, a country with a neutral policy toward cannabis, inlớn a country that has moronic và draconian laws that prohibit use và cultivation of an herb that grows in God’s green earth, the U.S..

General benefits of cannabis use. Please take note of the source of this article; Business Insider Magazine is not known for political partisanship or demagoguery. The fact is that sensible business people can see cannabis offers opportunities for new businesses. Business investors are willing to listen lớn the evidence that supports cannabis as medicine and recognize what prosecuting attorneys, judges, cops và others who benefit from the drug war, don’t seem too care about, & that is; Doctors & patients should be permitted to choose what treatment is best. Drug war hacks should find another career. Tgiỏi vào đó, we have sầu incidents lượt thích that of Peter McWilliams. McWilliams was prohibited from legally using cannabis, in spite of the documented medical evidence and his doctor’s recommendation that the herb helped lớn control his nausea. Nausea was the result of ongoing cancer treatment. After California passed its medical cannabis legislation, McWilliams’ grow operation was raided & he was subsequently prosecuted under federal law. He later died choking on his own vomit, because he was denied the medicine that worked for hyên ổn.

Steve sầu Kubby is a well known cancer survivor và Libertarian activist who helped lớn pass California’s Prop. 215, for legalization of medicinal cannabis. He and his wife were subsequently harassed & prosecuted on dubious charges related to “growing too much medicine” khổng lồ help treat their cancer.

How can we Call ourselves a just society if we prosedễ thương sichồng people for taking medicine that relieves their pain?

Well known comedian, Tommy Chong was maliciously prosecuted by an overzealous drug warrior, phân phối bongs cùng với thương hiệu của chính mình vào bọn chúng. Ông đã làm qua 9 mon tầy giam!

Có các nhân đồ gia dụng trên tuyến đường Wall cùng trong những phòng họp của Đại hội sẽ lừa đảo người dân Mỹ ra khỏi tỷ $$$ $$$ của đồng đô la với bọn họ đi bộ miễn chi phí, cơ mà chính phủ nước nhà này đã thấy phù hợp là một diễn viên hài stoner, Tommy Chong sẽ để nhiều thời hạn trong phạm nhân bởi vì cung cấp bongs với tên của mình vào chúng. Đó là một trong sự thịnh nộ vô lý!

Tôi trình rằng tất cả mẫu nào đấy kỳ lạ xảy ra với cùng một khối hệ thống có thể bảo trì bề ngoài này bất công. Các ngành công nghiệp của chính phủ nước nhà là 1 trong mối nguy hiểm mang lại tất cả các tự do thoải mái. Không gồm ví dụ xuất sắc rộng đối với phần lớn bằng chứng chúng tôi để ý sau gần 40 năm của chính sách dung dịch không thắng cuộc.