Capital letters là gì

Could it be that some are virtually spelling “Chance” with a capital letter—in effect saying, Creator?
cũng có thể như thế nào vài ba tín đồ đã nói về “Nguyên ổn nhân” được nhân biện pháp hóa bởi chữ hoa ‘N’—tức là Đấng Tạo Hóa chăng?
Later printings also used the word “LORD” in capital letters in some verses in the Christian Greek Scriptures.

Bạn đang xem: Capital letters là gì


Những phiên bản in sau đây của King James Version cũng dùng từ “CHÚA” viết hoa làm việc một số trong những câu vào phần Kinh Thánh giờ Hy Lạp.
Tischendorf possessed a thorough understanding of Greek uncial script —consisting of large, separated capital letters.
Ông Tischendorf gồm sự gọi biết sâu sắc về dạng văn bản ông-xi-an (uncial) của tiếng Hy Lạp, dạng chữ viết hoa, to và rời*.
Use all capital letters for standard operators or they"re treated as search terms instead of operators.
Sử dụng toàn bộ chữ dòng viết hoa mang lại toán tử thường dùng, nếu như không, các toán thù tử đó sẽ tiến hành cách xử lý như nhiều tự tìm tìm chứ không phải tân oán tử.
This can be achieved by writing them in capital letters, underscoring the points, or marking them in color.
But does not “Mighty God” with its capital letters indicate that Jesus is in some way equal khổng lồ Jehovah God?
Thế dẫu vậy, hợp lý và phải chăng “Đức Chúa Ttránh Quyền-năng” viết bởi chữ hoa chứng minh Chúa Giê-su về một phương diện nào kia, đồng đẳng cùng với Giê-hô-va Đức Chúa Trời?
The name was originally all capital letters khổng lồ follow the nomenclature of other Free Software desktop environments lượt thích KDE & LXDE.
Tên lúc đầu toàn bộ các chữ chiếc vốn được đặt theo tên thường gọi của những môi trường laptop để bàn Phần mềm miễn tầm giá khác ví như KDE và LXDE.
Some Bible translators hint that the divine name appeared in the original text by substituting the title “LORD” in capital letters.
Một số dịch trả Kinch Thánh ý niệm danh Đức Chúa Ttách lộ diện trong bản gốc bằng phương pháp cố kỉnh danh này với từ bỏ “CHÚA” viết hoa.
Perri devised a foreshortened STAR WARS logotype consisting of block-capital letters filled with stars và skewed towards a vanishing point.
Perri vẫn nghĩ ra một lô-gô STAR WARS theo phong cách phối hận cảnh 3D (chữ to sống trước, chữ nhỏ sống sau) bao gồm những vần âm viết hoa đựng đầy những ngôi sao 5 cánh, nghiêng với lệch về phía một điểm biến mất.

Xem thêm: You'Re Welcome Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh? Nghĩa Của Từ Welcome


No one thinks about capital letters or punctuation when one texts, but then again, vị you think about those things when you talk?
Không một ai nghĩ đến việc sử dụng tự viết hoa tốt là lốt câu trong những lúc soạn tin nhắn, cũng tương tự là, gồm ai nghĩ về về đa số thứ này Lúc nói không?
They often use the word “LORD” or “GOD,” written in all capital letters khổng lồ set it apart from the common titles “Lord” và “God.”
Họ thường được sử dụng từ bỏ “CHÚA” hoặc “ĐỨC CHÚA” bởi chữ in hoa nhằm rõ ràng với đều tước hiệu thường thì “Chúa” hoặc “Đức Chúa”.
Trained at a young age khổng lồ capitalize, letters taught now that capitalism raises you but you have sầu khổng lồ step on someone else to lớn get there.
Học phương pháp viết hoa từ bỏ nhỏ, những chữ cái dạy dỗ bạn rằng công ty nghĩa bốn bạn dạng nuôi lớn các bạn tuy thế bạn yêu cầu dẫm lên một ai đó khác nhằm đạt được mục tiêu.
And on this particular day, I opened this letter, & in capital letters, he wrote, "My mama told me why you was in prison: murder."
đúng ngày đặc biệt quan trọng kia, tôi mở bức tlỗi, với số đông chữ lốt hoa, nó viết, "Mẹ nói với nhỏ tại sao cha vào tù: thịt bạn."
This was on top of a baroque base, with a scroll under it with the motkhổng lồ "Renació el sol del Perú" ("Peru"s sun is reborn") in capital letters.
Đây là trên đỉnh của một cơ sở baroque, với cùng 1 cuộn dưới nó với phương châm "Renació el sol del Perú" ("Mặt trời của Peru được tái sinh") bởi chữ in hoa.
The first 26 supernovae of the year are designated with a capital letter from A khổng lồ Z. Afterward pairs of lower-case letters are used: aa, ab, & so on.
Có 26 rất tân tinch trong 1 năm được định danh với một vần âm viết hoa từ bỏ A mang lại Z. Các sự kiện xảy ra tiếp đến được gán bằng nhì chữ viết thường: aa, ab, với tiếp tục điều này.
Some languages are forced lớn implement different forms, such as "HELLO WORLD", on systems that tư vấn only capital letters, while many "hello, world" programs in esoteric languages print out a slightly modified string.
Một số ngôn từ xây dựng bị xay thực thi không ít kiểu khác biệt nhỏng "HELLO WORLD!", trên những khối hệ thống chỉ dùng các ký kết từ bỏ viết hoa, trong những lúc những chương trình "hello world" nghỉ ngơi ngôn từ thiết kế Esoteric in ra một chuỗi tất cả sự chuyển đổi đôi chút.
MY ruling - in capital letters - is that Raimunbởi vì Fortuna Lacalle, is mentally ill, legally-speaking, insane, suffering from chronic delirium & is therefore unable lớn carry out his functions as a civil servant. "
SẾPhường TÔI - viết hoa nhé - lẽ ra là Raimunvày Fortumãng cầu Lacalle, bị điên, nói đúng là, mất trí, bị " hâm " mạn tính bởi vậy cần yếu triển khai chức vụ nlỗi một công chức. "
However, when this Bible translates God’s name by the title “Lord” or “God,” it always puts this title in capital letters, as “LORD” and “GOD,” which sets it apart from the common words “Lord” và “God.”
Song, lúc phiên bản Kinh-thánh này dịch danh của Đức Chúa Ttránh bằng hầu hết chức tước như “Chúa” hoặc “Đức Chúa Trời” thì các danh-tự “CHÚA” với “ĐỨC CHÚA TRỜI” luôn luôn luôn được viết toàn bởi chữ in hoa để rõ ràng cùng với phần lớn chữ thường thì “Chúa” với “Đức Chúa Trời”.
In a museum in Rudolstadt, East Germany, you can see on the collar of the suit of armor once worn by Gustavus II Adolph, a 17th-century king of Sweden, the name JEHOVAH in capital letters.

Xem thêm: Download Bộ 518+ Font Utm Avo Việt Hóa Tuyệt Đẹp, Font Utm Avo Bold Italic, Tải Nhiều Font Chữ


Trong kho lưu trữ bảo tàng viện tại Rudolstadt, Đông Đức, chúng ta có thể thấy danh GIÊ-HÔ-VA viết hoa sinh sống bên trên cổ bộ áo gần kề mà lại có lần vua Thụy Điển vào cụ kỷ 17, là Gustavus II Adloph, vẫn mặc.