ĐẦU 5 CỦA MẠCH GỐC TƯƠNG ỨNG VỚI VÙNG


Vùng xong của gen ở ở

A.đầu 5’ mạch mã cội của ren, mang biểu lộ hoàn thành dịch mã

B.đầu 3 ’ mạch mã cội của ren, sở hữu biểu hiện xong dịch mã

C.đầu 3’ mạch mã gốc của ren, mang biểu lộ hoàn thành phiên mã

D.đầu 5’ mach mã nơi bắt đầu của gene, với biểu đạt kết thúc phiên mã


*

Đáp án D

Vùng xong xuôi của gen nằm tại vị trí đầu 5’ mach mã cội của ren, mang tín hiệu kết thúc phiên mã. (SGK trang 7)Có bao nhiêu tuyên bố dưới đây không đúng lúc nói tới gen?

I. Gen là một phân tử ADN với biết tin mã hóa một chuỗi polipeptit hay như là một phân tử ARN.

Bạn đang xem: Đầu 5 của mạch gốc tương ứng với vùng

II. Gen được cấu tạo từ bỏ 4 một số loại nucleotit là A, T, G, X.

III. Gen kết cấu của các loài sinh đồ bao gồm vùng mã hóa không liên tục, xen kẹt những đoạn mã hóa axit amin (êxôn) là những đoạn ko mã hóa axit amin (intron).

IV. Vùng hoàn thành nằm ở vị trí đầu 5’ của mạch mã cội, sở hữu biểu lộ xong phiên mã.

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1


Trong số những tuyên bố tiếp sau đây về mã di truyền:

(1). Mã DT tất cả tính phổ biến tức thị từng sinch đồ phần nhiều áp dụng mã di truyền để mã hóa thông tin cùng mỗi sinc vật gồm một cỗ mã khác biệt.

(2). Mã di truyền bao gồm tính xơ hóa, trong những số ấy từng codon rất có thể mã hóa đến nhiều axit amin không giống nhau.

(3). Các bộ tía ngừng trên mARN xuất hiện thêm làm việc đầu 3’ của mạch mã gốc cùng dụng cụ dấu hiệu dứt quá trình phiên mã.

(4). Các triplet hiện tượng các bộ bố xong nằm ở vị trí vùng mã hóa của ren, ngay sát cùng với vùng 5’ của mạch với mã nơi bắt đầu.

Số các tuyên bố đúng là:

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3


Lớp 12Sinc học
1
0

Cho các sự kiện ra mắt trong quy trình phiên mã:

(1) ARN polimeraza tđuổi theo chiều 3’ – 5’ trên mạch mã nơi bắt đầu của gen nhằm tổng hòa hợp kéo dãn dài chuỗi polinucleotit.

(2) ARN polimeraza bắt đầu tổng phù hợp mARN trên vị trí mở đầu phiên mã.

(3) ARN polimeraza dịch rời tới cuối ren, chạm chán biểu đạt hoàn thành thì quá trình phiên mã dừng lại.

(4) ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm ren tháo xoắn nhằm lộ ra mạch cội bao gồm chiều 3’ – 5’.

Trình từ bỏ đúng của những sự khiếu nại diễn ra vào quá trình phiên mã là:

A. (2) → (3) → (1) → (4)

B. (1) → (4) → (3) → (2)

C. (1) → (2) → (3) → (4)

D. (4) → (2) → (1) → (3)


Lớp 12Sinc học
1
0

Cho những sự khiếu nại ra mắt vào quá trình phiên mã:

1.ARN polimeraza ban đầu tổng phù hợp mARN tại vị trí quánh hiệu (bắt đầu phiên mã).

2.ARN polimeraza bám vào vùng ổn định làm ren cởi xoắn nhằm lộ ra mạch gốc tất cả chiều 3’ – 5’.

3.ARN polimeraza tđuổi dọc theo mạch mã gốc của gen tất cả chiều 3’ – 5’ nhằm kéo dãn chuỗi polinucleotit.

4.Lúc ARN polimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp gỡ biểu đạt ngừng thì quy trình phiên mã tạm dừng.

Trình từ đúng của những sự kiện ra mắt trong quá trình phiên mã là:

A. (2) → (3) → (1) → (4)

B. (1) → (4) → (3) → (2)

C. (1) → (2) → (3) → (4)

D. (2) → (1) → (3) → (4)


Lớp 12Sinh học
1
0

Cho những sự kiện diễn ra vào quá trình phiên mã:

(1) ARN polimeraza bước đầu tổng phù hợp mARN tại vị trí sệt hiệu (mở đầu phiên mã).

(2) ARN polimeraza dính vào vùng điều hào làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch nơi bắt đầu gồm chiều 3’ → 5’.

(3) ARN polimeraza tđuổi dọc theo mạch mã nơi bắt đầu bên trên gene gồm chiều 3’ → 5’.

(4) lúc ARN polimeraza di chuyển cho tới cuối gen, cặp bộc lộ chấm dứt thì nó giới hạn phiên mã.

Trong quy trình phiên mã, các sự kiện bên trên ra mắt theo trình trường đoản cú đúng là:

A. (1) → (4) → (3) → (2)

B. (1) → (2) → (3) → (4)

C. (2) → (1) → (3) → (4)

D. (2) → (3) → (1) → (4)


Lớp 12Sinh học
1
0

Cho các Đặc điểm sau:

1. Gen là một trong những đoạn ADN, có báo cáo DT mã hóa mang lại 1 sản phẩm nhất quyết.

2. Nếu bộ ba bắt đầu bên trên mạch mã cội của ren bị biến đổi thì rất có thể tạo nên sản phẩm của gene là mARN không được dịch mã.

3. Các cỗ bố hoàn thành quá trình dịch mã trên mạch mã cội của ren là:3’ATT5’; 3’AXT5’; 3’ATX5’.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Visual Studio Crack 2010, Download Visual Studio 2010 Ultimate Full

4. Sản phđộ ẩm phiên mã của gen cấu trúc sinh sống sinh thiết bị nhân sơ là mARN cứng cáp.

Có từng nào Đặc điểm về ren là đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Lớp 12Sinh học
1
0

Cho các Điểm sáng sau:

1. Gen là 1 trong đoạn ADN, có công bố di truyền mã hóa cho một mặt hàng một mực.

2. Nếu bộ ba mở màn trên mạch mã nơi bắt đầu của gene bị thay đổi thì rất có thể khiến cho sản phẩm của gene là mARN không được dịch mã.

3. Các bộ cha xong quy trình dịch mã bên trên mạch mã nơi bắt đầu của gen là: 3’TTA5’; 3’TXA5’; 3’XAT5’.

4. Sản phđộ ẩm phiên mã của gen cấu tạo làm việc sinc vật dụng nhân thực tất cả mARN sơ knhì.

Có bao nhiêu đặc điểm về gen là đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Lớp 12Sinch học
1
0

Có bao nhiêu tuyên bố sau đây về mô hình cân bằng buổi giao lưu của opêron Lac ở E. coli là ko đúng?

(1) Vùng khởi hễ phân bố sống đầu 5’ của mạch mã cội, với biểu lộ bắt đầu phiên mã.

(2) Sản phđộ ẩm phiên mã là bố phân tử mARN tương ứng cùng với cha gene cấu tạo Z, Y, A.

(3) Chất cảm ứng là sản phẩm của gen điều hòa.

(4) Gen ổn định (R) vận động không phụ thuộc vào vào sự có mặt của lactôzơ.

(5) Ba ren cấu trúc trong operon Lac được dịch mã mặt khác vì một riboxom tạo ra một chuỗi polipeptit.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Lớp 12Sinh học
1
0

Cho các thông tin về quá trình phiên mã sống sinh thiết bị nhân thực:

(1) Cả 2 mạch của ADoanh Nghiệp phần đa rất có thể làm cho khuôn đến quy trình phiên mã.

(2) Quá trình phiên mã chỉ xẩy ra vào nhân tế bào.

(3) Quá trình phiên mã thường xuyên ra mắt bên cạnh đó với quy trình dịch mã.

(4) Lúc trượt mang lại mã dứt bên trên mạch cội của gen thì quá trình phiên mã tạm dừng.

(5) Chỉ có những đoạn sở hữu công bố mã hóa (exon) new được phiên mã.

Số thông báo không đúng là:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2


Lớp 12Sinch học
1
0

Trong các cỗ ba mã di truyền dưới đây, bộ ba như thế nào mang biểu đạt dứt dịch mã?

A.5’GUA3’

B.5’UGA3’

C.5’AUG3’

D. 5’AGU3’


Lớp 12Sinh học
1
0

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)