Đề bài tiếng anh là gì

Chủ đề trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh về thi cử có nhiều tự vựng tương quan, bạn có thể tìm hiểu thêm bài viết dưới đây để nâng cấp vốn trường đoản cú vựng của chính bản thân mình nhé. Bạn sẽ xem: đề bài tiếng anh là gì

Những kỳ thi liên tiếp khiến cho các bạn rất nhiều stress cùng căng thẳng mệt mỏi phải ko như thế nào. Nhưng đó cũng là chủ đề không còn xa lạ nhưng mà các bạn hay gặp mặt vào cuộc sống đời thường từng ngày. Từ chủ đề này bạn có thể học tập được không ít tự new giờ Anh kia. Cùng tìm hiểu từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh chủ thể thi cử nhé.


Bạn đang xem: Đề bài tiếng anh là gì

*

Từ vựng giờ Anh tương quan cho chủ thể thi cử, học tập tập

1. Từ vựng giờ đồng hồ Anh trước kỳ thi

- exam: kỳ thi

- revise = ôn thi

Ex: I have sầu to revise for my French test tomorrow. (Tôi phải ôn bài mang lại bài bác chất vấn giờ đồng hồ Pháp ngày mai.)

- swot up = revise = (phương pháp gọi thông tục) cày

Ex: Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week. (Hãy chắc chắn rằng tôi đã ôn kĩ kỹ năng và kiến thức đến kì kiểm soát vào tuần tới.)

- cram = (giải pháp điện thoại tư vấn thông tục) nhồi nhét kiến thức

Ex: John has been cramming for his Spanish test on next Monday. (John học tập dồn nhằm thi giờ Tây Ban Nha vào thứ Hai tới.)

- learn by heart / memorise = học tập trực thuộc lòng


Xem thêm: Sketchup Pro 2018 Full Version With Crack Free Download, Download Sketchup 2018+Crack+Vray 3

*

quý khách mong mỏi nói "đạt công dụng cao vào thi cử" bằng giờ Anh thì nói như vậy nào?

2. Từ vựng giờ Anh trong những khi thi

- cheat / copy / use a crib sheet = con quay cóp

Ex: Kids have sầu always found ways of cheating in school exams. (Bọn tthấp luôn luôn tìm cách để ăn lận trong các kì thi.)

- get a good / high mark = thi tốt

Ex: I am going to lớn get a good mark in the entrance examination. (Tôi vẫn đạt hiệu quả tốt trong kì thi tuyển sinch ĐH.)

- get a bad / low mark = thi ko tốt

Ex: I'm afraid of getting a bad mad. (Tôi sợ hãi mình thi ko giỏi.)

- pass with flying colours = đậu thi cùng với số điểm cao

Ex: The officer training was gruelling, but he came through with flying colours. (Khóa đào tạo sĩ quan liêu thật sự vất vả tuy nhiên anh ấy đã đậu cùng với điểm số cao.)

- scrape a pass = chỉ trọn vẹn đậu

Ex: I just managed khổng lồ scrape a pass. The exam was really difficult. (Em chỉ toàn diện điểm để đậu thôi. Bài thi thiệt sự khó vượt.)

3. Các từ vựng tiếng Anh tương quan mang lại chủ đề thi cử

- take an exam / teik æn ig´zæm/: đi thi

- cheat /tʃit/: gian lận

- Qualification /,kwalifi’keiSn/: bởi cấp

- Graduate /’grædjut/: giỏi nghiệp

- retake /,ri:’teik/ : thi lại

- chạy thử taker /thử nghiệm teikə(r)/ : sĩ tử, fan thi

- examiner /ig´zæminə/: người chấm thi


*

Chủ đề thi cử vào giờ đồng hồ Anh có rất nhiều tự vựng hay

- mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

- pass /pæs /: điểm trung bình

- credit / ˈkredɪt/: điểm khá

- distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: điểm giỏi

- high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

- pass (an exam) /pæs/: đỗ

- materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

- term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học tập kỳ

- thử nghiệm /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

- poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kỉm (xếp nhiều loại hs)

- Graduation examination (n): kỳ thi giỏi nghiệp

- do your homework/revision/a project on something:Làm bài tập về nhà/ôn tập/làm cho vật dụng án

- work on/write/do/submit an essay/a dissertation/a thesis/an assignment/a paper: làm/viết/nộp bài luận/luận án/khóa luận/bài bác được giao/bài bác thi

- finish/complete your dissertation/thesis/studies/coursework: hoàn toàn luận văn/khóa luận/bài xích nghiên cứu

- hvà in/ turn in your homework/essay/assignment/paper: nộp bài bác tập về nhà/bài bác luận/bài tập được giao/bài xích thi

- study/prepare/revise/review/(informal) cram for a test/an exam: học/chuẩn chỉnh bị/ôn tập/học tập nhồi nhét mang đến bài xích kiểm tra/bài thi

- take/do/sit a test/an exam: có tác dụng bài xích kiểm tra/bài thi

- straight A: luôn đứng vị trí số 1 lớp

- plodder: chăm chỉ bù thông minh

Quý khách hàng có thể xem thêm nhiều chủ đề tự vựng tiếng Anh bên trên trang tamquoccola.com nhằm bổ sung thêm vốn từ vựng của bản thân nhé.