Download Mẫu Sổ Quỹ Tiền Mặt Bằng Excel

Hiện nay, mẫu sổ quỹ tiền khía cạnh được lao lý tại Thông bốn 133 cùng Thông bốn 200 của Sở Tài chủ yếu, được dùng mang lại thủ quỹ (hoặc sử dụng đến kế tân oán chi phí mặt) để phản chiếu tình trạng thu, chi tồn quỹ tiền mặt phẳng chi phí cả nước của đơn vị.

Bạn đang xem: Download mẫu sổ quỹ tiền mặt bằng excel


Mẫu sổ quỹ chi phí mặt theo Thông bốn 133

Đơn vị:…………………………..

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: ...

Ngày, tháng ghi sổ

Ngày, tháng chứng từ

Số hiệu triệu chứng từ

Diễn giải

Sổ tiền

Ghi chú

Thu

Chi

Thu

Chi

Tồn

A

B

E

1

2

3

G

- Sổ này còn có .... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mlàm việc sổ:...

Người lập biểu(Ký, bọn họ tên)

Kế tân oán trưởng(Ký, bọn họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...Người thay mặt theo pháp luật(Ký, họ thương hiệu, đóng dấu)

Cập nhật chủng loại sổ quỹ chi phí phương diện tệp tin Word với Exel chuẩn chỉnh độc nhất vô nhị (Hình ảnh minc họa)

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tứ 200

Đơn v: ..................

Mẫu số S07-DN

Địa chỉ: .................

(Ban hành theo Thông tứ số 200/2014/TT-BTC

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: ...

Xem thêm: Microsoft Office 2010 Product Key Free, (2021) 100% Working

Ngày,

Ngày,

Số hiệu hội chứng từ

Số tiền

tháng

tháng

Diễn giải

Ghi

ghi sổ

triệu chứng từ

Thu

Chi

Thu

Chi

Tồn

chú

A

B

E

1

2

3

G

- Sổ này còn có ... trang, đánh số từ trang 01 cho trang ...

- Ngày mngơi nghỉ sổ: ...

Ngày..... mon.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, chúng ta tên)

Kế toán thù trưởng

(Ký, chúng ta tên)

Giám đốc

(Ký, bọn họ thương hiệu, đóng góp dấu)


Căn uống cứ đọng với phương thức ghi sổ quỹ tiền mặt

Sổ này msống đến thủ quỹ: Mỗi quỹ dùng một sổ hay 1 số trang sổ. Sổ này cũng sử dụng cho kế toán thù chi tiết quỹ tiền khía cạnh cùng thương hiệu sổ sửa lại là “Sổ kế toán cụ thể quỹ chi phí mặt”. Tương ứng với cùng 1 sổ của thủ quỹ thì có một sổ của kế toán thuộc ghi song song.

- Cnạp năng lượng cđọng nhằm ghi sổ quỹ tiền khía cạnh là các Phiếu thu, Phiếu bỏ ra đã có tiến hành nhập, xuất quỹ.

- Cột A: Ghi tháng ngày ghi sổ.

- Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.

- Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi thường xuyên từ bỏ nhỏ tuổi đến phệ.