Liên từ trong tiếng anh và những điều cần biết

Liên từtrong giờ anh (Conjunctions) là 1 từ bỏ loại được áp dụng thông dụng vào tiếng Anh. Đúng như tên gọi của chính nó,liên từnhập vai trò quan trọng đặc biệt trong câu hỏi link các từ bỏ, các nhóm tự, tuyệt những câu lại cùng nhau. Vậyliên từlàgìvới cáchsử dụng của chúng thế nào, hãy cùnganh ngữ Athenamày mò trong bài viết này nhé!

ĐĂNG KÝ NGAY:KHÓA HỌC TOEIC 0 – 500+ TỪ MẤT GỐC CÙNG MS VÂN ANH

*

1. Liên tự là gì?

Liên từlà mọi trường đoản cú sử dụng đểnối cáccụm từ tốt các mệnh đề cùng nhau.

Bạn đang xem: Liên từ trong tiếng anh và những điều cần biết

Liên từgồm 3 loại:

+Liên từkết hợp (Coordinating Conjunctions): for, &, nor, or,...

+Liên từtương quan (Correlative Conjunctions): either...or, both...và, not only...but also,...

+Liên từphụ thuộc vào (Subordinating Conjunctions): after / before, although / though / even though,...

2. Cách thực hiện những nhiều loại liên tự trong giờ Anh

Dựa vào mục đích với ý nghĩa của câu, mỗiloạiliên từvẫn cómột phương pháp thực hiện khác nhau.

2.1. Liên tự kết hợp

*

- Dùng nhằm nối những tự, nhiều tự với mệnh đềngang sản phẩm nhau.

- Có 7 loạiliên từkết hợp:For,And,Nor,But,Or,Yet,So (FANBOYS)

LIÊN TỪ Ý NGHĨA VÍ DỤ LƯU Ý
FOR Diễn đạt nguyên nhân hoặc mục đích I don"t like hyên,forhe was a bully in the past. For đứng giữa câu,trước For là vết phẩy (,), sau For là một mệnh đề
AND Thêm (bổ sung) một trang bị vào trong 1 máy khác Shelikes teaandcoffee.
NOR Bổ sung một ý tủ định vào ý lấp định đã có được nêu trước đó No, I won"t be there on ThusdaynorFriday. Thực tế, Norkhông nhiều xuất hiện thêm cùng với chức năng là liên từ nhưng mà Northường được áp dụng đểkết hợp với Neithermangnghĩa Neither... nor: ko... cũng không
BUT Diễn tả sự trái chiều, ngược nghĩa Mickey has a beautifulbutlazy dog.
OR Đưa ra một sàng lọc khác Wouldyou like teaorcoffee?
YET Dùng nhằm trình làng một ý đối lập cùng với ý trước kia (tựa như But) Truong play soccer well,yethis favorite sport is basketball.
SO Thường dùng đểchỉkết quả I prepared well in advancesoI won this game.

2.2. Liên từ bỏ tương quan

-Liên từđối sánh tương quan được tạo nên thành vị sự phối kết hợp củaliên từcùng một vài trường đoản cú không giống, dùng để làm links các nhiều tự hoặc mệnh đề bao gồm chức năng tương tự nhau về phương diện ngữ pháp, ví dụ điển hình như: nối 2 danh từ bỏ với nhau, 2 tính tự cùng nhau,...

- Một sốliên từtương quan phổ cập như: both...và..., either...or..., neither...nor..., not only...but also...

LIÊN TỪ Ý NGHĨA VÍ DỤ LƯU Ý
BOTH... AND Lựa lựa chọn kép: vừa...vừa..., cả... lẫn... Bothmy sisterandI are students. Động từ phân chia theo nhà ngữ kxay (động trường đoản cú phân chia số nhiều)
NOT ONLY... BUT ALSO Lựa chọn kép: ko phần đa... ngoài ra... She isnot onlybeautifulbut alsoattractive.
EITHER... OR Diễn tả sự lựa chọn:hoặc... hoặc... EitherTam nor Cam likes fish.

Xem thêm: ' Go On Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh? Go On Trong Tiếng Tiếng Việt

Động từ bỏ phân tách theo nhà ngữ gần nhất (cồn trường đoản cú chia theo chủ ngữ sau or)
NEITHER... NOR Phủ định kép: ko... cũng ko, cả nhì số đông ko... NeitheryouorI am right. Độngtừchia theo nhà ngữ gần nhất (hễ trường đoản cú chia theo chủ ngữ sau nor)

2.3. Liên từ phụ thuộc

*

-Liên từphụ thuộc vào dùng làm nối2 mệnh đề vào câu, gồm những: 1 mệnh đề thiết yếu cùng 1 mệnh đề phụ (mệnh đề phụ thuộc) theo quan hệ giới tính điều kiện xuất xắc nguyên ổn nhân tác dụng,...

- Một sốliên từphụ thuộc vào phổ biến trong tiếng Anh như: before, after, if, unless, though, although,...

CHỦ ĐỀ LIÊN TỪ Ý NGHĨA VÍ DỤ
Thời gian BEFORE/ AFTER Diễn tả sự việc xảy ra trước /sau một sự việc khác He watches TVafterhe finishes his work.
WHEN Khi Whenyou visit Tokyo, skết thúc me a postcard.
WHILE Trong khi My mother was cookingwhileI was cleaning the door.
AS SOON AS Ngay lúc mà As soon asthe teacher arrived, they started their lesson.
UNTIL Cho cho khi She didn’t come homeuntil1.00 a.m yesterday.
Lý do SINCE/ BECAUSE Bởi vì Becauseit was submitted late, the report was returned.
AS Bởi vì Hong’s clothes are all pinkasthat color really suits her.
NOW THAT Vì giờ đây Now thatI have sầu passed the exam, I can play games all day.
Điều kiện IF/ UNLESS

Nếu/ Nếu không

(If...not = Unless)

Ifyou want to see hlặng, come my office any time.
AS LONG AS Chừng như thế nào mà, miễn là He agrees to take the jobas long asthe salary is high.
PROVIDED THAT/ PROVIDING THAT Miễn là Providing thatshe studies hard, she will pass her exams.
Đối lập ALTHOUGH/ THOUGH/ EVEN THOUGH Mặc dù Even thoughyou dislike Hien, you should try to lớn be nice to lớn her.
WHILE Nhưng (= Whereas) Whilehe is very good at science, his brother really hates it.
Mục đích IN ORDER THAT Để Skết thúc the letter express,in order thatthey’ll get it before Monday.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lắp Bàn Phím Rời Vào Laptop Không? Laptop Từ Chối Bàn Phím Rời Phải Làm Sao

*

Dạng 1.Viết lại câu

1.Mary came to lớn class late. Her motobike had a puncture. (because)

=>_____________________________________

2. Nick used to smoke. He seems lớn be in good health. (athough)

=>_____________________________________

3. I could not see his face clearly. He was standing in the shadow. (so)

=>_____________________________________

4. We couldn"t get tickets. We queued for an hour. (in spite of)

=>_____________________________________

5. Tom was late. So was Ann (both...and)

=>_____________________________________

6. You don"t practice. You won"t learn to use a keybroad properly. (unless)

=>_____________________________________

7. We can leave sầu today. We can leave tomorrow. (either...or)

=>_____________________________________

8. You can use my oto. You drive sầu carefully. (as long as)

=>_____________________________________

9. This prize will mean an honour for hlặng. It will mean an hour for us. (not only...but also)