For good là gì

04:41 Sep 24, 2019
English lớn Vietnamese translationsLaw/Patents - Science (general) / Sustainable Development
English term or phrase: a force for good
Be a force for good, adding value for all our stakeholders.

Bạn đang xem: For good là gì

We continually invest in practices supporting our commitments to a safe & healthy work environment, an engaged and more diverse & inclusive workplace, compliance và transparency in our operations và supply chain, và meaningful change in our communities.

Xem thêm: About Ops - What Is On

This person is a tamquoccola.com Certified PRO in English lớn VietnameseClichồng the red seal for more information on what it means lớn be a tamquoccola.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nam Vo
*

Local time: 20:45
Vietnamese translation:có tác dụng vì chưng gần như điều giỏi đẹp
Explanation:Đoạn này như trong phần ra mắt của chúng ta. Ngulặng nhiều đó có thể dịch là "Văn uống hóa của chúng ta là có tác dụng vì chưng phần lớn điều giỏi rất đẹp, tăng cường cực hiếm cho các bên liên quan". Định nghĩa bởi tiếng Anh nlỗi sau: https://www.ldoceonline.com/dictionary/the-forces-of-good-ev... Tại Việt Nam có chủ thể Nuskin bao gồm dự án Force For Good: https://www.nuskin.com/content/nuskin/vi_US/community.html http://www.sggp.org.vn/nu-skin-viet-nam-to-chuc-hoat-dong-ng...

*

This person is a tamquoccola.com Certified PRO in English khổng lồ VietnameseCliông chồng the red seal for more information on what it means to lớn be a tamquoccola.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Thao NguyenUnited KingdomLocal time: 14:45
Summary of answers provided
5làm vì chưng đầy đủ điều xuất sắc đẹpThis person is a tamquoccola.com Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a tamquoccola.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Thao Nguyen
*

4luôn luôn là sức mạnhThis person is a tamquoccola.com Certified PRO in Vietnamese to lớn EnglishClick the red seal for more information on what it means to lớn be a tamquoccola.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGO

*

4 hrs confidence:
*
*

Explanation:My suggestion. Hãy luôn luôn là sức mạnh, tăng tốc cực hiếm cho toàn bộ những mặt liên quan của bọn họ.This person is a tamquoccola.com Certified PRO in Vietnamese to lớn EnglishCliông chồng the red seal for more information on what it means lớn be a tamquoccola.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> VIET NGUYEN NGOLocal time: 20:45Works in fieldNative speaker of:
*
Vietnamese