GENIUS LÀ GÌ

very great và rare natural ability or skill, especially in a particular area such as science or art, or a person who has this:

Bạn đang xem: Genius là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú tamquoccola.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tin.


*

khổng lồ read or consider something quickly in order khổng lồ underst& the main points, without studying it in detail

Về việc này
*

*

*

Xem thêm: Dịch Sang Tiếng Anh Ban Giám Hiệu Tiếng Anh Là Gì, Ban Giám Hiệu Tiếng Anh Là Gì, Ban Giám Hiệu

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tamquoccola.com English tamquoccola.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message