If possible là gì

Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự tamquoccola.com.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một cách đầy niềm tin.
Bạn đang xem: If possible là gì

Percentages shown indicate the proportion of all possible quartets that fall in each region of the triangle.
The type determines the possible modes, & both determine which operations are applicable to lớn this object, and both were indicated by the object"s inhỏ.
We should discuss the possible interpretation and the equipment that could test biogenicity of such sulphur compounds.
However, there has been recent progress in this field, & such a definition may become possible in the near future.
Therefore, a knowledge as accurate as possible of the radiative transfer inside disks is a prerequisite for their modelling.
Possible reinfections và associated booster effects may also lead to higher titres in older animals.
We continue lớn investigate possible methods for diapers lớn pierce through the convective sầu stagnant lid và extrude onkhổng lồ the surface.
Các ý kiến của những ví dụ ko trình bày cách nhìn của những chỉnh sửa viên tamquoccola.com tamquoccola.com hoặc của tamquoccola.com University Press giỏi của các đơn vị cấp giấy phép.
*Xem thêm: Đuôi Iso Là Gì ? Hướng Dẫn Sử Dụng File Ios Cách Mount File Iso Là Gì

to separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tamquoccola.com English tamquoccola.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Pinterest Là Gì ? Cách Sử Dụng Pinterest Cho Người Mới Tìm Hiểu Cách Sử Dụng Pinterest

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message