Intel là gì

short khung of intelligence: secret information, for example about another country"s government, an enemy group, or criminal activities:


Bạn đang xem: Intel là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ tamquoccola.com.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một phương pháp lạc quan.


Intel, for example, has spent 100 million dollars in developing the production of one component involving a new 32-bit micro-processor.
Intel was formed 26 years ago, when two men wrote a statement of intent a page và a half long và with it raised $2.3 million.
If it is not the same examination, it is perhaps an allied one with the addition of something called "intel- ligence" as well as reading, composition and arithmetic.
Intel- ligent people in the past invested their money not in savings banks or government defence bonds, but in buildings, machinery & companies, and they made money.
These articles are often aimed at equipping small & midkích thước businesses with the intel needed khổng lồ expand their firms.
She displays various skills with the use of computers, such as repelling hackers and gathering intel.
Additionally, the school features two large libraries for study, and also four computer laboratories both with computers equipped with the newest intel core.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu lộ ý kiến của các chỉnh sửa viên tamquoccola.com tamquoccola.com hoặc của tamquoccola.com University Press hay của các bên cấp giấy phép.


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Idm Cho Máy Tính Và Cách Cài Đặt, Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Idm Dùng Vĩnh Viễn

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tamquoccola.com English tamquoccola.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: How Do I Fix Api - Error The Program Can'T Start Because Api

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Review công nghệ