NORMATIVE LÀ GÌ

When I married, my husbvà & I moved to lớn an area where cursing, drunkenness, and smoking were the norm.

Bạn đang xem: Normative là gì


lúc lập mái ấm gia đình, tôi cùng chồng gửi đến một vị trí mà sống đó câu hỏi chửi thề, ăn nhậu với thuốc lá là cthị trấn thường.
(Romans 7:4, 6; Ephesians 2:15; Hebrews 8:6, 13) In fact, Jesus taught that the Christian norm relating khổng lồ marriage differed from that of the Law.
(Rô-ma 7:4, 6; Ê-phê-sô 2:15; Hê-bơ-rơ 8:6, 13) Thật ra, Chúa Giê-su đang dạy dỗ rằng những nguyên ổn tắc của tín vật dụng Đấng Christ tương quan mang đến hôn nhân không y hệt như trong Luật Pháp Môi-se.
Following large numbers of East Germans traveling west through the only "loophole" left in the Eastern Bloc emigration restrictions, the Berlin sector border, the East German government then raised "norms"—the amount each worker was required lớn produce—by 10%.
Bài chi tiết: Khởi nghĩa Đông Đức năm 1953 Sau lúc 1 lượng Khủng tín đồ Đông Đức đi lịch sự phía Tây qua "lỗ châu mai" tốt nhất sót lại giữa những tiêu giảm thiên cư của Kân hận Đông Âu, đoạn biên thuỳ Berlin, cơ quan chính phủ Đông Đức kế tiếp đặt ra "những tiêu chuẩn" – sản lượng nhưng từng công nhân yêu cầu đạt được—là 10%.
Beyond that, communication was generally made in the appalling và stultifying cadences of so-called pidgin English, with its implicit assumption that the African native must submit himself lớn the norms of the English visitor.
Dường như thì là liên lạc nói bình thường bởi một thiết bị giờ nghe tởm hại với lố lăng Gọi là “giờ đồng hồ bồi Ăng-lê” (Pidgin English), chúng ta đinc ninh rằng fan phiên bản xđọng Phi Châu yêu cầu phục tòng theo qui tắc của bạn Anh cho viếng thăm.
Being honest at our workplace includes “not committing theft” —even if doing so is the supposed norm.
Lương thiện tại khu vực thao tác làm việc bao quát “chớ ăn-cắp thứ chi”—cho dù đó là hành động phổ biến (Tít 2:9, 10).
In 1830, maps began to lớn use North và South khổng lồ distinguish the two largest islands và by 1907 this was the accepted norm.
Năm 1830, những bản trang bị bước đầu thực hiện Bắc với Nam nhằm riêng biệt hai đảo lớn số 1 với cho năm 1907 thì vấn đề đó phát triển thành tiêu chuẩn được công nhận.
For centuries, humans have ascribed esthetics khổng lồ scalp hair styling & dressing and it is often used to communicate social or cultural norms in societies.
Trong các cụ kỷ, con bạn đã đặt những ý kiến thẩm mỹ và làm đẹp về tóc, từ kia dẫn mang đến sinh sản các vẻ bên ngoài tóc không giống nhau; tóc cũng hay được áp dụng để giao tiếp về thôn hội hoặc văn hóa truyền thống trong đời sông.
It would be igiảm giá khổng lồ have sầu a standard set of norms where, when we got khổng lồ a post- conflict situation, there was an expectation of these mutual commitments from the three parties.
Lphát minh độc nhất là tạo ra một tập phù hợp những tiêu chuẩn cơ bản chỗ nào, khi nào bọn họ bao gồm chứng trạng sau cuộc chiến tranh, ngơi nghỉ đó cần những côn trùng liên kết tương hỗ này tự ba team bên trên.
Defining wealth can be a normative process with various ethical implications, since often wealth maximization is seen as a goal or is thought to lớn be a normative principle of its own.
Định nghĩa sự giàu sang hoàn toàn có thể là một quy trình gồm tính kim chỉ nan với số đông ý nghĩa đạo đức nghề nghiệp không giống nhau, vày câu hỏi tối nhiều hóa tài sản thường được coi là một phương châm hoặc được xem là một lý lẽ quy chuẩn của nó.

Xem thêm: Ezreal Mùa 11: Bảng Bổ Trợ Ezreal Ad, Bảng Ngọc Ezreal


There is a powerful cultural norm against doodling in settings in which we are supposed to lớn learn something.
Có một quan điểm văn hóa khôn cùng trẻ trung và tràn trề sức khỏe ngăn chặn lại vẽ vô định trong phạm vi mà họ cho rằng học tập một chiếc nào đó.
Brett Martin & Juergene Gnoth (2009) found that although feminine men privately preferred feminine models, they expressed a preference for traditional masculine models in public; according khổng lồ the authors, this reflected social pressure on men to endorse traditional masculine norms.
Brett Martin cùng Juergene Gnoth(2009) thấy rằng tuy nhiên bạn dạng thân những người Đàn ông Nữ tính say đắm hình tượng Nữ tính tuy vậy bọn họ cũng nhấn mạnh vấn đề với mọi fan sự mến mộ Nam tính; Theo nhiều người sáng tác, vấn đề này phản chiếu áp lực nặng nề của các fan Đàn ông so với câu hỏi theo xua tiêu chuẩn Nam tính truyền thống lịch sử.
These requirements vì not only stem from the operator"s personal preferences: legal requirements or norms that differ widely between regions also have lớn be complied with.
Những yêu cầu này không những khởi đầu từ sở trường cá nhân trong phòng điều hành: trải đời pháp luật hoặc tiêu chuẩn khác biệt giữa các Khu Vực cũng phải được vâng lệnh.
The following harmonized standards & normative documents are those to which the product’s conformance is declared, và by specific reference to lớn the essential requirements of the referenced Directives:
Việc tulặng bố tính tuân hành của sản phẩm dựa vào những tiêu chuẩn hợp lý và những văn bạn dạng quy phạm sau đây, với sự tđê mê chiếu cụ thể đến những tận hưởng thiết yếu của những Chỉ thị:
Điều kia ko Có nghĩa là bọn họ cố tình phạm luật một tiêu chuẩn làm sao đó, nhưng mà chỉ vì chúng ta yếu đuối.
In fact, this isn"t an normative argument that we"re making, there are many good things about new power, but it can produce bad outcomes.
Thực tế, chúng ta còn không lập luận chuẩn xác, có khá nhiều điều xuất sắc về sức mạnh mới, nhưng mà nó rất có thể hình thành kết quả xấu.
The second thing that matters if you want khổng lồ build a culture where givers succeed, is you actually need a culture where help-seeking is the norm; where people ask a lot.
Vấn đề lắp thêm hai nếu bạn muốn chế tạo nền văn hóa vị trí người cho thành công xuất sắc, thì ở đó thì viêc search kiếm sự trợ giúp buộc phải là tiêu chuẩn địa điểm các người nhờ vào vả các.
The sensors measure mental state, personality, and the probability that the citizen will commit crimes, alerting authorities when someone exceeds accepted norms.
Những sensors (cảm biến) đo trạng thái ý thức, nhân biện pháp, với hầu hết phần trăm lúc công dân rất có thể đã chuyển nhượng bàn giao thành tội tình (phạm nhân tiềm ẩn), gần như đơn vị chức trách lưu ý lúc 1 ai kia thừa vượt ngưỡng quy tắc vẫn công nhận.
Our gender norms tell her that by producing this nude image of herself, she somehow did the most horrible, shameful thing.
Các nguyên tắc giới tính của ta nói cùng với em rằng bởi bài toán chụp ảnh khỏa thân của bản thân, cô bé nhỏ đang làm cthị xã kinh khủng khiếp, đáng mắc cỡ độc nhất vô nhị.
Kelsen believed that although law is separate from morality, it is endowed with "normativity", meaning we ought to lớn obey it.
Kelsen có niềm tin rằng tuy nhiên điều khoản tách bóc biệt cùng với đạo đức, nó được gán mang đến "tính chuẩn mực"; có nghĩa là chúng ta yêu cầu vâng lệnh nó.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M