Param Là Gì

Rack

Để hiểu giải pháp Rails diễn giải params, bạn sẽ yêu cầu gọi rất nhiều điều cơ bản của Raông chồng với bí quyết Rails shop với nó. Theo document của rack:

Rachồng provides a minimal interface between web servers that support Ruby & Ruby frameworks.To use Raông chồng, provide an “app”: an object that responds khổng lồ the Hotline method, taking the environment hash as a parameter, and returning an Array with three elements:

The HTTP response codeA Hash of headersThe response body toàn thân, which must respond to each

Về cơ bản thì Rack vẫn nằm trong lòng website VPS với vận dụng Rails của công ty.

Bạn đang xem: Param là gì

Đang xem: Param là gì

Nó dấn request từ web VPS, đưa nó thành đổi mới env (Ruby hash) mà Rails rất có thể hiểuRails mang trở thành env kia, thực hiện số đông gì nó yêu cầu cùng với nó cùng trả về một mảng dễ dàng quay trở về Raông chồng với HTTPhường response code, headers cùng response toàn thân.Rachồng đem mảng kia, gửi nó quay trở lại thành bình luận HTTP tương thích và chuyển nó mang lại trình chăm bẵm để hiển thị.!

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Param Là Gì ? Tsi Số Và Đối Số Khác Nhau Như Thế Nào 24

ActionController::Metal::action

Điều nhưng mà staông xã trace này nói là sau khoản thời gian Rails được khởi tạo thành cùng với biến env, đổi thay đó được truyền qua Rails. Tại một số trong những điểm, nó nhắm đến class method ActionControll::Metal::action.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Làm Video Miễn Phí Và Tốt Nhất Hiện Nay, Phần Mềm Làm Video

Bên trong cách thức này, ActionContoder::Metal khởi tạo nên một instance mới của chính nó và Điện thoại tư vấn #dispatch, nó đặt _request là một trong những instance bắt đầu của lớp ActionDispatch:: Request.

ActionDispatch::Request là đồ họa Rails thực hiện nhằm thúc đẩy cùng với HTTPhường. request (env) bao gồm bắt đầu từ Raông chồng. Một trong những cách thức nhưng mà API này cung cấp là #parameters.