PARTICIPATION LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Participation là gì

*
*
*

participation
*

participation /pɑ:,tisi"peiʃn/ danh từ sự tmê mệt gia, sự tham dự, sự góp phần vào
tyêu thích giaparticipation rate: tỷ suất tmê mệt giaworker participation: công nhân tham mê giare-entry into participationsự tham dự lại danh từ o sự tđam mê gia Quyền lợi tsay mê gia theo hợp đồng điều hành. § participation factor : kệ số ttê mê gia § participation formula : công thức tyêu thích gia § participation survey : khảo cạnh bên góp vốn § participation-type contract : hợp đồng kiểu tsi gia

Thuật ngữ nghành nghề Bảo hiểm

Participation

Xem PARTICIPATING INSURANCE
*

*

Xem thêm: " How Are You? ? Trả Lời 'How Are You' Như Thế Nào

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

participation

Từ điển Collocation

participation noun

ADJ. full | broader, greater, increased | limited | direct | active | political | popular, public | audience, employee, student, worker Some of the magic tricks called for audience participation.

QUANT. degree, extent, màn chơi We were very pleased with the high level of participation in the charity events.

VERB + PARTICIPATION encourage The scheme aims to lớn encourage increased participation in sporting activities. | increase

PARTICIPATION + VERB increase

PARTICIPATION + NOUN rate

PREP.. ~ in direct participation by the masses in the running of the country

Từ điển WordNet


n.


English Synonym & Antonym Dictionary

participationssyn.: engagement involution involvement

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu