Partition là gì

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ tamquoccola.com.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Partition là gì

< U > The partition of the building inlớn separate apartments brought in enough income that she could retire from her job.
Almost all nutrients are partitioned within the body into lớn different pools which exist in some form of equilibrium.
A subsample of trăng tròn randomly chosen plants was partitioned inlớn stem, leaf, petiole, peduncle and fruit components và oven dried.
When the lattice is planar, the only partitions with non-zero probability are non-crossing partitions.
Permutations & random mappings are logarithmic assemblies; set partitions are not a logarithmic assembly.
If there is no significant heterogeneity between partitions, then all the data are combined và analysed.
Các cách nhìn của các ví dụ không diễn tả cách nhìn của những biên tập viên tamquoccola.com tamquoccola.com hoặc của tamquoccola.com University Press tuyệt của các công ty cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Hội Game Tiếng Trung Việt Hóa, Thiên Mệnh Kỳ Ngự Offline Việt Hóa

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tamquoccola.com English tamquoccola.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message