Phân từ là gì

Lúc Này phân từ(V-ing) vàQuá khđọng phân từ(V-ed) là nhì dạng đặc biệt quan trọng của động từ bỏ vào giờ đồng hồ Anh, đây cũng là phần ngữ pháptạo nhầm lẫn cho những người học. Bài viết ngày lúc này vẫn tổng hòa hợp hồ hết con kiến thứccơ phiên bản góp các bạn đangluyện thi toeicrất có thể phát âm với làm cho giỏi hơn dạng bài xích tâp về nhị động trường đoản cú này.

Bạn đang xem: Phân từ là gì

TRUNG TÂM ANH NGỮ ATHENA:KHÓA HỌC TOEIC 0 - 500+ DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC!

*

1. Khái niệm

-Lúc Này phân từđó là hễ tự thêm đuôi "V-ing".Hiện tại phân từnói một cách khác là danh cồn từ bỏ, được Ra đời bằng phương pháp thêm ”-ing” vào sau cùng hễ trường đoản cú.

Ví dụ:

+ My job is boring.

+The film was disappointing. I expected it to be better.

-Quákhđọng phân từlà hễ trường đoản cú thêm đuôi ”-ed” (so với các đụng tự có phép tắc với các đụng từ nằm tại cột sản phẩm 3 vào bảng liệt kê các hễ tự bất quy tắc).

Ví dụ:

+ Everyone wassurprisedthat he passed the examination.

+It was quitesurprisingthat he passed the examination.

2. Cách sử dụng

2.1. Bây Giờ phân từ

-Lúc Này phân từcần sử dụng trong những thì tiếp nối diễn đạt hành động vẫn xảy ra trên một thời điểm cố định như thì hiện thời tiếp nối, thừa khđọng tiếp diễn, tương lai tiếp tục, bây chừ hoàn thành tiếp diễn, vượt khđọng chấm dứt tiếp nối và sau này chấm dứt tiếp diễn.

Ví dụ:She has beenworkingin this company for2 years.

(Cô ấy đã thao tác trong cửa hàng này được hai năm.)

-Dùng làm chủ ngữ vào câu. (vai trò hệt như một danh tự.)

Ví dụ:Playingsocceris his hobby.

(Ckhá bóng đá là sở trường của anh ấy.)

-Dùng làm cho tân ngữ của hễ từ bỏ.

Ví dụ:I hatebeingasked a lot of questions about my private life.

(Tôi ko mê say bị hỏi không ít câu hỏi về cuộc sống thường ngày riêng biệt tư của tôi.)

-Dùng làm cho tân ngữ của nhiều giới từ bỏ.

Ví dụ:I’mlookingforward lớn hearing from you.

(Tôi khôn xiết rét lòng hóng tin chúng ta.)

-Dùng nhỏng bửa ngữ của nhà ngữ.

Ví dụ:My hobby isplayingcomputer games.

(Sngơi nghỉ ham mê của tớ là chơi trò chơi trên máy tính.)

-Dùng như tính từ vào câu.

Ví dụ: Thewalkingwomen is my mother.

(Người đàn bà vẫn đi bộ là người mẹ tôi.)

-Dùng vào mệnh đề quan hệ giới tính rút gọn.

Ví dụ: She is the workerhavingthe best chất lượng.

(Cô ấy là nhân viêngiỏitốt nhất.)

*

2.2. Quá khđọng phân từ

-Quá khứ đọng phân từsử dụng trong số thì xong xuôi nlỗi hiện thời hoàn thành, thừa khứ ngừng, tương lại hoàn thành.

Ví dụ:I haven’tvisitedto Ha Noi đô thị for 2 years.

(Tôi dường như không đến Thành Phố Hà Nội được 2 năm)

- Dùng nlỗi tính tự trong câu.

Ví dụ: Shelivedin an isolated village.

(Cô ấy sống vào một ngôi xóm khác hoàn toàn.)

- Dùng trong câu thụ động.

Ví dụ: The boy istaughthow to lớn play theguitar.

(Cậu nhỏ bé được dạy cách chơi ghi ta.)

- Dùng trong mệnh đề quan hệ rút gọn gàng.

Ví dụ: I have read the novelwrittenby O’Henry.

(Tôi đã gọi đái tngày tiết dược viết bởiO’Henry.)

VIDEO PHÂN BIỆT PHÂN TỪ V_ING VÀ V_ED

ÔN THI TOEIC TOÀN DIỆN? ĐĂNG KÝ NGAY:KHÓA HỌC THÀNH THẠO NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT

3. Luyện tập

*

Dạng 1.Chọn câu trả lời đúng

1. I lượt thích the film very much. It’s really (amazed/ amazing ).

2. It’s really ( terrifying / terrified) experience. I will never forget it.

3. I have read a (fascinated/ fascinating ) book. It made me (surprised/ surprising) at the immigrants.

Xem thêm: Cộng Bảng Ngọc Ad Mùa 9 Mới, Bảng Ngọc Bổ Trợ Cho Ad Mùa 11 Mới Nhất

4. Some newcomers are easily (embarrassed/ embarrassing) when they can’t express themselves well in English.

5. During the first few years, many immigrants feel (hindering/ hindered) by their slow economic advancement.

6. Stephan felt (disappointed/ disappointing) very when his visa khổng lồ the United States was denied.

7. They used to go (fishing/ fished) together when they were young.

8. Many baseball players from the Dominican Republic are (excited/ exciting) when they are selected to lớn play for a U.S. team.

9. (Got / Getting) stuông xã in the traffic, Sarah knew she was going to be late for work.

10. (Made / Making) in nhật bản, the oto was on sale at a very competitive sầu price.

Dạng 2.Hoàn thành câu bằng phương pháp nối 2 mệnh đề áp dụng V-ing hoặc V-ed.

1.A man was sitting next lớn me on the plane. I didn’t talk much to him.

=> I didn’t talk much to lớn the _________________________

2.A taxi was taking us to lớn the airport. It broke down.

The_________________________

3.There’s a path at the over of this street. The path leeds khổng lồ the river.

At the end of the street there’s a_________________________

4. A factory has just opened on the town. It employs 500 people.

A_________________________has just opened in the town.

5. The company sent me a brochure. It contained the information I needed.

The company sent me_________________________

6.A gate was damaged in the storm. It has now been repaired.

The gate_________________________ has now been repaired.

7. A number of suggestions were made at the meeting. Most of them were not very practical.

Most of the_________________________were not very practical.

8. Some painting was stolen from the museum. Most of them haven’t been found yet.

The_________________________ haven’t been found yet.

9.A man was arrested by the police. What was his name?

What was the name of_________________________ ?

10.A boy was injured in the accident. He was taken to the hospital.

The boy_________________________

ĐÁPhường. ÁN

Dạng 1.

1. amazing

2. terrifying

3. fascinating

4. embarrassed

5. hindered

6. disappointed

7. fishing

8. excited

9. getting

10. made

Dạng 2.

1.I didn’t talk much tothe man sitting next khổng lồ me on the plane.

2.The taxe taking us to the airport.

3. At the over of the street there’s a path leading lớn the river.

4.A factory employing 500 people has just opened in the town.

5. The company sent mea brochue containing the information I needed.

6.The gatedamaged in the roomhas now been repaired.

7.Most of thesuggestions made museumwere not very practical.

8.The paintings stolen from the museumhaven’t been found yet.

9.What was the name ofthe man arrested by the police?

10.The boy injured in the accident was taken lớn hospital.

Chúc chúng ta học tốt!

ĐỌC THÊM TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEIC, SƯU TẦM CÁC ĐỀ THI THỬ TOEIC, MẸO THI TOEIC:TẠI ĐÂY