Sin60 bằng bao nhiêu

Tất cảToánVật lýHóa họcSinch họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng làng mạc hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học trường đoản cú nhiênHoạt động thử khám phá, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật

Bạn đang xem: Sin60 bằng bao nhiêu

*


`A= sinx. sin(60^o - x) . sin (60^o +x)`

`= sinx . 1/2(cos2x - cos120^o)`

`=sinx . một nửa cos 2x + 1/4sinx`


*

(A=4sinx.sinleft(60^0-x ight).sinleft(60^0+x ight))

(=2.sinx.left(cos2x-cos120^0 ight))

(=2sinxleft(cos2x+dfrac12 ight))

(=2sinx.cos2x+sinx)


Xem thêm: Các Sơ Đồ Quy Trình Luân Chuyển Chứng Từ Kế Toán Bán Hàng Và Thu Tiền


Chứng minc các biểu thức sau ko phụ thuộc vào x:

a)(A=2left(cos^6x+sin^6x ight)-3left(cos^4x+sin^4x ight))

b)(B=2left(sin^4x+cos^4x+sin^2x.cos^2x ight)^2-sin^8x-cos^8x)

c)(C=dfracsin^2x1+cotgx+dfraccos^2x1+tgx+sinx.cosx)

d)(D=dfraccotg^2a-cos^2xcotg^2x+dfracsinx.cosxcotgx)

e)(E=3left(sin^8x-cos^8x ight)+4left(cos^6x-2sin^6x ight)+6sin^4x)

f)(F=dfractg^2xsin^2x.cos^2x-left(1+tg^2x ight)^2)


Biến thay đổi tích các biểu thức sau: A = (cos (x-30°) - cos (x - 60°))B = (1+cos x + cos 2x)C = (4 cos^2x - 1)D = (sqrt3 sin x - cos x)

E = (sin a + sin 2a + sin 3a + sin 4a)

F = (sin 70° + sin 50° - sin 20°)

G = (cos (60° + x) + cos (60° - x) + cos 3x)

H = (cos x + cos 2 x + cos 3 x)


chứng minh rằng

1) (tanx=frac1-cos2xsin2x)

2)(fracsinleft(60^0-x ight).cosleft(30^0^ -x ight)+cosleft(60^0^ -x ight).sinleft(30^0^ -x ight)sin4x=frac12sin2x)

3) (4cosleft(60^0+a ight).cosleft(60^0-a ight)+2sin^2a=cos2a)


Chứng minch biểu thức sau độc lập với x:(frac ung ^2x-cos ^2xsin ^2x+fraccot ^2x-sin ^2xcos ^2x)


cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm ,AC = 4cm,đường cao AH và trung tuyến AM.tính độ dài HM


Chứng minch rằng:

a)(sinleft(a+b ight).sinleft(a-b ight)=sin^2a-sin^2b=cos^2b-cos^2a)

b)(4sinleft(x+dfracPi3 ight).sinleft(x-dfracPi3 ight)=4sin^2x-3)

c)(sinleft(x+dfracPi4 ight)-sinleft(x-dfracPi4 ight)=sqrt2cosx)