Soạn Anh 7 Unit 1 A Closer Look 1

Phần a closer look 1 cung ứng cho chính mình học những từ bỏ vựng và biện pháp phân phát âm theo chủ thể sở thích của tôi. Bài viết hỗ trợ những trường đoản cú vựng cũng giống như lưu ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Match the correct verbs with the hobbies 

(Nối đầy đủ đụng trường đoản cú đúng với sở thích. Vài sở trường chắc hẳn rằng được sử dụng với trên 1 rượu cồn từ bỏ.

Bạn đang xem: Soạn anh 7 unit 1 a closer look 1

1 - d go mountain-climbing (đi leo núi)1 - e go horse-riding (cỡi ngựa)1 - i go camping (đi cắn trại)2 - g do gymnastics (bọn dục dụng cụ)3 - b collect bottles (xem thêm thông tin chai)3 - c collect photos (đọc tranh ma ảnh)3 - j collect dolls (suu khoảng búp bê)4 - f play the piano (chơi dương cầm)4 - h play badminton (đùa cầu lông)5 - c take photos (chụp hình)6 - a watch TV (coi ti vi)

2. Fill in each blank in the sentences with one hobby or one action verb from the box below (Điền vào từng vị trí trống trong câu với một sở trường hoặc 1 cồn tự chỉ hành vi từ bỏ form mặt dưới)

1. I like___swimming___There is a pool near my house, so I go there four times a week and ___swim___. It is fun because you can play in the water & keep fit at the same time.2. I always __listen___ lớn Ngoc"s songs. I love sầu the sweet melodies. At trang chủ I have to use my headphones because my parents don"t like loud noise. is my favourite hobby.3. I love sầu being outdoors with the trees & flowers. There is a small garden behind my house. I ____plant___ flowers and vegetables there. I lượt thích ___gardening___ a lot.4. My father và I chia sẻ the same hobby. At weekends, we usually go lớn a small lake in Ha Tay. It"s exciting when you can some fishfor dinner. We love___fishing___!5. My sister"s favourite hobby is___painting___She is very creative and she ___paints___ very well. I like the colours in her pictures.

2. Fill in each blank in the sentences with one hobby or one action verb from the box below.

Hobbles (Ssinh sống thich)

Keyword (Từ khoa)

listening to music

melody, tuy vậy, headphones, noise, rhythm, lyrics...

gardening

trees, flowers, gardening, plant, vegetables, grow, fruit..

fishing

lake, exciting, catch fish, water, boat...

painting

creative, colours, pictures, artists, painting...

swimming

pool, water, fun, keep fit, swlặng..

4. Game:THE KEYS TO MY HOBBY!(Trò chơi: Chìa khóa mang đến với sở thích của tôi!)

Work in groups.Each student thinks of a hobby and says the keywords out loud.The rest of the group tries to lớn guess what the hobby is. One point is given for each correct guess.The student with the most points is the winner.

Xem thêm: Vợ Nick Vujicic Là Ai

Làm theo nhóm.

Mỗi học sinh suy nghĩ về một sở thích và nói từ bỏ khóa thật to.Những tín đồ sót lại vào nhóm đang cố gắng đoán thù sở thích chính là gì. Một điểm dành riêng cho lời đân oán đúng.Học sinh có nhiều điểm duy nhất đang chiến thắng.

Ví dụ: A: Water, grow, flowers, vegetables

B: Is it gardening?

A: Yes, it is.

5. Listen & tiông chồng (/) the words you hear (Nghe cùng lưu lại lựa chọn vào tự mà em nghe được. Lặp lại từ bỏ kia.)

Trước hết, các em trường đoản cú mình hiểu lại các tù/cụm tự này qua vài ba lần để hình dang trước. Sau đó, những em msinh sống CD lên nghe cùng ghi lại lựa chọn vào đông đảo từ/ nhiều từ nhưng những em nghe được. Nghe lại vài lần ví như từ/nhiều tự nào nhưng mà các em nghe chưa chắc chắn rằng.

Các từ bỏ được khắc ghi chọn: 

awayanswerneighbourburnhurtheard  birth common

6. Listen again và put the words in the correct column (Nghe lại với đặt những từ bỏ vào cột đúng.)

/ə/

/ɜ:/

away, answer, neighbor, common

burn, birth, hurt, heard

7. Listen lớn the sentences & tick (Nghe những câu và chọn / ə / xuất xắc /3:/. Thực hành các câu.)

 

 

/ə/

/ɜ:/

1. His hobby is collecting toy cars. Sngơi nghỉ ưng ý của anh ý ấy là xem tư vấn đồ vật nghịch xe cộ khá.

x

 

2. My sister has a lot of photos. Chị tôi có khá nhiều hình.

x

 

3. When I have miễn phí time, I usually go surfing. Lúc tôi gồm thời hạn rhình ảnh, tôi thường xuyên đi lướt sóng.

 

x

4. I love the colours in their paintings. Tôi yêu thương số đông màu sắc giữa những bức ảnh của chị ấy tôi.

x

 

5. My friover has an unusual hobby: learning foreign languages. Bạn tôi tất cả một sở trường ko bình thường: học tập nước ngoài ngữ.