SORORITY LÀ GÌ

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ tamquoccola.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một cách tự tín.


Bạn đang xem: Sorority là gì

An initial ideology of linguistic "fraternity" (notice, not "sorority") is being gradually replaced by racialized & gendered hierarchies.
This " sorority" is a construct that serves a purpose for the critic, rather than the artists whom he implicates within it.
The use of the veto lớn is often not governed by considerations driven by the international fraternity, or sorority, but by national interests, such as energy.
Ouachita does not allow nationally-affiliated social fraternities or sororities, but there are local fraternities and sororities called social clubs.
The university offers numerous extracurricular activities khổng lồ its students, including athletics, honor societies, student clubs và organizations, as well as fraternities và sororities.
Fraternities & sororities attend each other"s national philanthropy và local community service events.
By the mid-1930s there were eight fraternities và eleven sororities, and later expanded lớn fifteen fraternities & twelve sầu sororities in the 1940s.
Approximately 8% of the university"s undergraduate students are involved in the school"s fraternities and sororities.
Knowing that the ban was imminent, the fraternities & sororities worked through the night for weeks pledging as many new members as they could.
Members of the five sầu social fraternities and three sororities constitute approximately forty percent of the student body.
Các quan điểm của những ví dụ ko bộc lộ cách nhìn của những biên tập viên tamquoccola.com tamquoccola.com hoặc của tamquoccola.com University Press tốt của những công ty cấp giấy phép.

Xem thêm: Tải Mathtype Miễn Phí Phần Mềm Mathtype Full Cài Đặt, Cài Đặt Mathtype 7

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tamquoccola.com English tamquoccola.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語