Taking over certificate là gì

Nghiệm thu giờ đồng hồ anh là gì? tamquoccola.coms.com sẽ giúp chúng ta hiểu rõ rộng về nghiệm thu sát hoạch nha.

*

Nghiệm thu giờ đồng hồ anh là gì?

kiểm tra và take over : Nghiệm thuinspection : Sự nghiệm thu

Từ đồng nghĩa tương quan cùng với nghiệm thu

appraisal, consider and decide

VD: That khổng lồ me, the exam was more like a kiểm tra for Cao Thang Collge special training programs rather than an appraisal for college. (Đối cùng với tôi cơ mà nói trên đây chừng như không hẳn là thi Cao Đẳng Cao Thắng nhưng mà là nghiệm thu sát hoạch thành quả đó huấn luyện của trường cao đẳng cùng với tôi.)

VD : I thought I had lớn go on a mission lớn appraisal (Tôi suy nghĩ tôi nên làm trọng trách để nghiệm thu)

Từ vựng liên quan

acceptance certificate : bản report nghiệm thuacceptance report: bản vẽ nghiệm thuacceptance drawing : biên bản nghiệm thuacceptance certificate : biên phiên bản nghiệm thuacceptance report : biên phiên bản nghiệm thu sát hoạch (Biên bạn dạng nghiệm thu giờ anh là gì?)certificate of acceptance : các tiêu chuẩn nghiệm thustandards of acceptance: calip nghiệm thu (ở nhà máy)factory acceptance gage : calip nghiệm thu (ở nhà máy)factory acceptance gauge: dấu nghiệm thuacceptance stamp : giấy chứng nhận nghiệm thuacceptance certificate : giấy chứng nhận nghiệm thucertificate (ofacceptance) :góc nghiệm thuacceptance angle : hợp đồng nghiệm thuacceptance contract : kế hoạch lấy mẫu nghiệm thuacceptance sampling plan : kiểm tra để nghiệm thuacceptance test : nghiệm thu công trìnhacceptance of work: nghiệm thu tại hiện nay trườngsite acceptance demo : quy phạm nghiệm thuacceptance regulations : sự chuyển nhượng bàn giao với nghiệm thucompletion & acceptance : sự kiểm tra nghiệm thuacceptance inspection : sự kiểm tra nghiệm thuacceptance kiểm tra : sự nghiệm thu công trìnhacceptance of work : sự nghiệm thu công trìnhwork acceptance : sự nghiệm thu công trình xây dựngacceptance of constructional work : sự nghiệm thu công việcwork acceptance : sự nghiệm thu cuối cùngfinal acceptance : sự nghiệm thu sát hoạch lần cuối / sự xem sét nghiệm thuacceptance thử nghiệm :sự thử nghiệm thuacceptance testing : sự thử đốt cháy nghiệm thuacceptance firing chạy thử : sự xác nhận nghiệm thuacceptance certificate : thí nghiệm nghiệm thuacceptance kiểm tra : phân tích thuacceptance trials : thủ tục đo nghiệm thuAcceptance Test Procedure (ATP) : tiêu chuẩn nghiệm thuacceptance specification : tiêu chuẩn nghiệm thustandard of acceptance : tiêu chuẩn nghiệm thuconditions of acceptance : điều kiện nghiệm thuCertificate, Taking-Over / Taking-Over Certificate : giấy chứng nhận nghiệm thuTaking Over of Sections or Parts : Nghiệm thu khu vực hoặc phần tử công trình thực hiện trước khi nghiệm thutaking over, use before / use before taking over :áp dụng trước khi nghiệm thu

Hy vọng cùng với nội dung bài viết sẽ giúp chúng ta gồm thêm vốn tự vựng giờ đồng hồ anh mang lại tiếp thu kiến thức tương tự như các bước nhé.