Cấu trúc và cách dùng that trong tiếng anh

Mệnh đề quan hệ giới tính là 1 công ty điểm quan trọng, đề nghị nắm rõ trong họcgiờ đồng hồ anh. Bài từ bây giờ tamquoccola.com Reviewvẫn share cho tới chúng ta chủ đề này.

Bạn đang xem: Cấu trúc và cách dùng that trong tiếng anh


*

Mệnh đề (Clause) là 1 phần của câu, nó hoàn toàn có thể bao gồm các tự giỏi bao gồm kết cấu của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để làm giải thích rõ rộng về danh từ bỏ đứng trước nó.
Xét ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfrikết thúc.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được call là 1 trong những relative clause, nó đứng sau “the woman” và dùng làm xác định danh từ bỏ đó.Nếu vứt mệnh đề này ra họ vẫn đang còn một câu trả chỉnh:The woman is my girlfriend.

Đại tự quan lại hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm chủ ngữ, đại diện ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt đại diện ngôi đồ vật, hễ vậtBổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldn’t readwhich surprised me.

whose

Chỉ tải cho những người và vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện cho tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện đến nhà ngữ chỉ fan, trang bị, quan trọng đặc biệt vào mệnh đề quan hệ xác định (who, which vẫn đang còn thê áp dụng được)

I don’t like the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative sầu Clauses -Mệnh đề quan tiền hệ

Mệnh đề quan hệ giới tính (mệnh đề tính từ) bước đầu bằng những đại từ bỏ quan liêu hệ: who, whom, which, that, whose hay đầy đủ trạng trường đoản cú quan hệ: why, where, when. Mệnh đề dục tình dùng làm vấp ngã nghĩa mang lại danh trường đoản cú đứng trước nó.

I. Các đại tự quan lại hệ


1. WHO

- cai quản tự trong mệnh đề quan liêu hệ

- sửa chữa cho danh tự chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- làm túc tự mang đến rượu cồn trường đoản cú vào mệnh đề quan lại hệ

- thay thế sửa chữa mang đến danh trường đoản cú chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- thống trị từ bỏ hoặc túc tự trong mệnh đề quan lại hệ

- sửa chữa thay thế mang đến danh từ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- hoàn toàn có thể thay thế cho địa chỉ của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ quan hệ nam nữ xác định

* Các trường hòa hợp hay được sử dụng “that”:

- lúc đi sau những hiệ tượng so sánh nhất

- Lúc đi sau những từ: only, the first, the last

- lúc danh từ bỏ đi trước bao gôm từ đầu đến chân cùng vật

- lúc đi sau những đại trường đoản cú bất định, đại trường đoản cú phủ định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody toàn thân, nothing, anyone, anything, anytoàn thân, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* Các trường thích hợp không cần sử dụng that:

- trong mệnh đề quan hệ giới tính ko xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng để chỉ mua mang lại danh trường đoản cú chỉ bạn hoặc đồ dùng, hay ráng cho các từ: her, his, their, hoặc bề ngoài ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Các trạng từ bỏ quan liêu hệ

1. WHY: mởđầu mang đến mệnh đề tình dục vào giờ Anhchỉ nguyên nhân, thường xuyên nắm mang đến nhiều for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

2. WHERE: thay thế sửa chữa từ bỏ chỉ nơi chốn, hay cụ mang đến there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→The hotel where we stayed wasn’t very clean.→The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

Xem thêm: +3 Cách Ứng Tiền Vietnamobile 5K Đến 50K, Vietnamobile Dịch Vụ Ứng Tiền Nhanh Từ 5K Đến 50K

3. WHEN: thay thế sửa chữa từ chỉ thời gian, thường vắt đến từ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still remember the day? We first met on that day.

→Do you still remember the day when we first met?→Do you still rethành viên the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come bachồng then. →I don’t know the time when she will come back.

III.Các loại Mệnh đề quan lại hệ

Có nhị nhiều loại mệnh đề quan lại hệ: mệnh đề dục tình khẳng định cùng mệnh đề tình dục không xác định.

Mệnh đề quan hệ tình dục xác định (Defining relative sầu clauses): là mệnh đề được dùng để làm khẳng định danh tự đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề quan trọng mang lại ý nghĩa sâu sắc của câu, không có nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được sử dụng Lúc danh từ bỏ là danh từ bỏ không khẳng định cùng không dùng vệt phẩy phân cách nó cùng với mệnh đề chủ yếu.Mệnh đề quan hệ giới tính ko hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung cấp thêm biết tin về một fan, một vật dụng hoặc một vấn đề đã có được xác định. Mệnh đề không xác minh là mệnh đề ko duy nhất thiết buộc phải bao gồm trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh trường đoản cú xác định cùng được phân làn với mệnh đề thiết yếu bởi một hoặc hai lốt phẩy (,) hay vệt gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative sầu clause)

Note: để biết bao giờ sử dụng mệnh đề quan hệ giới tính ko xác minh, ta lưu ý những điểm sau:

- Lúc danh từ bỏ cơ mà nó ngã nghĩa là 1 trong danh trường đoản cú riêng

- lúc danh từ bỏ cơ mà nó xẻ nghĩa là một trong những tính từ bỏ sở hữu (my, his, her, their)

- Khi danh tự mà lại nó bổ nghĩa la một danh từ đi cùng với this , that, these, those

IV. Một số chú ý trong mệnh đề quan lại hệ

1. Nếu trong mệnh đề quan hệ giới tính có giới trường đoản cú thì giới từ bỏ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ tình dục (chỉ vận dụng với whom với which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. cũng có thể cần sử dụng which nuốm cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come lớn my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to my birthday các buổi tiệc nhỏ, which makes me sad.

3. Tại địa chỉ túc trường đoản cú, whom hoàn toàn có thể được nạm bởi who.

Ex: I’d lượt thích to lớn talk khổng lồ the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan hệ khẳng định , chúng ta cũng có thể vứt những đại trường đoản cú quan hệ tình dục làm cho túc từ:whom, which.


5. Các cụm trường đoản cú chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … rất có thể được sử dụng trước whom, which và whose.

Ex: I have sầu two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề quan hệ đựng những đại tự quan hệ tình dục thống trị tự who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn gàng thành các bây giờ phân tự (V-ing) hoặc thừa khứ phân tự (V3/ed).

* Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề chủ động thì rút ít thành các hiện thời phân từ bỏ (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live sầu next door khổng lồ me are professors. →The couple living next door lớn me are professors.

* Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề tiêu cực thì rút ít thành cụm thừa khđọng phân trường đoản cú (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ được rút ít thành cụm hễ trường đoản cú nguim mẫu

Mệnh đề quan hệ giới tính được rút thành cụm cồn tự nguyên ổn mẫu (To-infinitive) khi trước đại từ dục tình tất cả các các từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player lớn be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to be killed in this way.

Xem thêm: # Vlsi Là Gì - Nghĩa Của Từ Vlsi Trong Tiếng Việt


+ The woman,whois very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever and beautiful is my aunt.

4. Loại vứt đại tự quan hệ tình dục cùng to be trước một ngữ giới trường đoản cú (một giới từ bỏ khởi đầu kết hợp với những danh từ bỏ theo sau)


Ví dụ: