Thùng bia tiếng anh là gì

Cthị xã thường xuyên xảy ra là vào ngày lãnh lương một đội bầy ông họp nhau lại cùng thiết lập vài ba thùng bia, mỗi thùng 24 cnhị.

Bạn đang xem: Thùng bia tiếng anh là gì


Typically, on payday a group of men will get together & purchase several cartons of beer, each containing 24 bottles.
The Augustiner brewery is the only Munich brewery that still delivers the beer in wooden barrels khổng lồ the Oktoberfest.
Ngày ni, hằng năm khách liên hoan hầu hết hồi hộp hóng xem bạn thị trưởng cần cần từng nào hèn búa gỗ để khui được thùng bia trước tiên.
Every year, visitors eagerly await to see how many strokes the mayor needs khổng lồ use before the first beer flows.
Trong khi tảo phim sinh hoạt Tikal, đoàn làm phyên ổn đang cho tất cả những người dân địa phương thơm sáu thùng bia để họ trông hộ sản phẩm sản phẩm ảnh trong vài ngày.
While filming in Tikal, the crew paid locals with a six pack of beer lớn watch over the camera equipment for several days.
Sau Khi những chủ lều về mang đến chỗ, thị trưởng thành và cứng cáp phố đã khui thùng bia thứ nhất vào lúc 12 tiếng đồng hồ trong lều Schottenhamel (coi O’zapft is!), chấp nhận knhì mạc tiệc tùng.

Xem thêm: Kích Hoạt Windows 8.1 Pro Vĩnh Viễn, Active Win 8/8


After the parade of the restaurateurs on carriages from downtown to the festival grounds, at exactly 12:00 cloông chồng the lord mayor opens the first beer barrel in the Schottenhammel tent.
ví dụ như cho các gia sản kia bao gồm thùng bia, container trung gian (IBC) được thực hiện trong những ngành công nghiệp thực phẩm và hóa chất, giá chỉ đỡ cho các thành phần chất thủy tinh cùng ô tô, lắp thêm tải đơn vị (ULD) được áp dụng trong nghề mặt hàng ko.
Examples for such assets include beer kegs, intermediate bulk containers (IBCs) used in the food và chemical industries, racks for glass and automotive sầu parts, unit load devices (ULDs) used in the airline industry.
Sau lúc uống vài ly bia , Shop chúng tôi đang tìm kiếm dòng một cái thùng đựng sơn đỏ , trèo lên loại thùng nước cao sinh sống ở vị trí chính giữa thị xã , cùng sẽ viết lên chiếc thùng cái chữ đỏ chói " Chình ảnh gần kề trưởng Brown là 1 trong thương hiệu khốn " .
After drinking a few beers , we found a can of red paint , climbed the tall water tank in the middle of town , và wrote , on the tank , in bright red letters : Sheriff Brown is an s.o.b .
Tại Lưỡng Hà, hội chứng cđọng lâu đời tốt nhất về bia được biết bức vẽ 6.000 năm tuổi của người Sumeria biểu đạt những người dân đang uống một thứ đồ uống bởi những buộc phải hút ít bởi sậy tự thùng nơi công cộng.

Xem thêm: Phần Mềm Theo Dõi Facebook Messenger 2020 Hiệu Quả, Phần Mềm Auto Tăng Follow Facebook Miễn Phí


In Mesopotamia, the oldest evidence of beer is believed lớn be a 6,000-year-old Sumerian tablet depicting people drinking a beverage through reed straws from a communal bowl.