A closer look 1 unit 2 trang 18 sgk tiếng anh 9 mới

Phần a closer look 1 cung ứng cho mình học tập các trường đoản cú vựng cùng cách phạt âm câu theo chủ đề cuộc sống thường ngày thị trấn. Bài viết hỗ trợ các trường đoản cú vựng tương tự như lưu ý giải bài bác tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Vocabulary:

Dưới đấy là tổng vừa lòng tự vựng:

Fabulous: hay vờiReliable: đáng tin cậyMetropolitan: (trực thuộc về) city, thủ phủMulticultural: đa văn uống hóaVariety: Sự đa dạng chủng loại, nhiều dạngGrow up: lớn lên, trưởng thànhPacked: chật ních ngườiUrban: (thuộc) city, thành thịOceania: châu Đại DươngMedium - size: cỡ vừa, cỡ trungForbidden: cấmEasy-going: dễ tínhDowntown: ở trong trung thực tâm phốSkycraper: nhà cao trọc trờiStuck: mắc ketWander: đi lang thangAffordable: giá thành thích hợp lýConduct: thực hiệnDetermine: xác địnhFactor: yếu hèn tốConflict: xung độtIndicator: chỉ sốAsset: tài sảnUrban sprawl: sự thành phố hóaIndex: chỉ sốMetro: tàu điện ngầmDweller: cư dânNegative: tiêu cựcFor the time being: hiện nay, vào lúc này

1a. Put one of the adjectives in the box in each blank 

Đặt các tính từ vào nơi trống 

local delicious ancient historic 

helpful warm fascinating comfortable 

Dear Oggy,

We’re having a fabulous time here in Hoi An. You know, it’s a(n) (1) ancient/historic town 30km from Da Nang. The weather is very (2) warm và sunny. Our hotel is small but (3) comfortable. The staff are friendly và helpful.

Bạn đang xem: A closer look 1 unit 2 trang 18 sgk tiếng anh 9 mới

We’ve seen the most of the sights of the town. The street life here is (5) fascinating. We’ve sầu spent a lot of time wandering around và looking at the (6) historic/ancient temples, bridges & houses. We’re also bought a lot of (7) local souvernirs, crafts, and clothing. Well, the street food in Hoi An is (8) delicious & affordable. I wish you could be here with us.

Anyway, I hope things are good with you.

Lots of love,

Jack

b. Now underline all the other adjectives in the letter. 

Bây giờ đồng hồ hãy gạch ốp chân toàn bộ mọi tính từ bỏ còn lại vào bức thư 

Tính từ trong bài: fabulous, sunny, small, friendly, affordable, good

2. Which of the following adjectives describe city life? Put a tick 

Stressful x

Exciting x 

Delicious

Historic x

Busy x

Forbidden x

Exhausted

Modern x

Frightening x

Rural

Populous x

Polluted x

Cosmopolitung x

Unemployed

Annoying

Pleased

Cheerful

Easy-going

Downtown x

fashionable x

 

3. Put a suitable adjective sầu from 2 in each blank 

Đặt một tính từ phù hợp tự bài xích 2 vào trong vị trí trống. 

1. She lives in one of the most_____ fashionable  ____ parts of the city: there are lots of luxury shops there.

2. How____ annoying____ ! The roads are crowded and I"m stuchồng in a traffic jam.

3. You can"t stop here. Parking is______ forbidden______ in this street.

4. This city is very____ cosmopolitan_____ , there are people here from all over the world.

5. The gallery downtown has regular exhibitions of ___ modern__ art.

6. Nhieu Loc canal in Ho Chi Minh City is much less ___ polluted__ than before.

4. Listen và repeat, paying attention lớn the difference in the underlined pronouns. Circle the pronouns that sound strong.

Nghe cùng đề cập lại, chăm chú tới đông đảo sự khác hoàn toàn giữa những đại trường đoản cú được gạch ốp chân. Khoanh những đại tự được phát âm dũng mạnh. 

1.

A: Can you come và give me a hand?B: OK. Wait for me!

2.

Xem thêm: Quang Brave Là Ai - Game Thủ Quang Brave

A: Did you come to lớn the các buổi party last night?B: Yes. But I didn"t see you.

3.

A: Look - it’s him!B: Where? I can"t see hyên.

4.

A: They told us khổng lồ go this way.B: Well, they didn"t tell us!

5a. Listen and mark the underlined words as W( weak) of S( strong). 

Nghe cùng khắc ghi xem phần nhiều trường đoản cú gạch chân phát âm nhẹ(W) tuyệt mạnh bạo (S) 

A: Are you going lớn talk lớn hlặng (W)?B: No, I think he (S) should talk to me (S) first.

1.

A: ls he(W) there?B: No. Everytoàn thân else is, but he"s (S) gone home!

2.

A: Do you know that woman?B: Her (S )? Er... No. I don"t recognise her (W).

3.

A: I"m afraid we (W) can"t stay any longer.B: What vì chưng you mean ‘we’ (S)? I"ve (S) got plenty of time.

4.

A: Look! Everybody"s leaving.B: What about us (S)? Shall we (W) go, too?

b. Work in pairs. Practise the exchanges above.