Timing là gì

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ tamquoccola.com.

Bạn đang xem: Timing là gì

Học các từ bạn cần tiếp xúc một biện pháp sáng sủa.


the timing of sth The timing of the plant manager"s departure came ahead of an investigation inlớn safety management at the site.

Xem thêm: Download Tải Game Diablo 2 Việt Hóa Full Crack Pc, Tải Game Diablo 2 Full Việt Hóa


bad/good/perfect timing There is a risk of bad timing - investing a lump sum just before prices fall.
a matter/question/sense of timing Finding the right solution khổng lồ the problem is partly a question of timing.
Even fund managers can find it hard getting the timing right when it comes to making investment decisions.
*

a person who does something, especially helping other people, willingly và without being forced or paid lớn do it

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tamquoccola.com English tamquoccola.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message