Italki

Written by Ptran . Published on 16 Tháng 8 2012. Posted in General English. Lượt xem: 9787

Gửi Thư điện tử bài xích này

 Công nghiệp báo cáo đang với đã là một chọn lựa nghề nghiệp cuốn hút đối với nhiều bạn ttốt. Tìm hiểu triển vọng về nghề này trên Úc cùng học tập một số trong những phương pháp diễn đạt vào giờ Anh trải qua đoạn đối thoại dưới.Quý khách hàng vẫn xem: To some extent là gì

Dave Bowley là chuyên gia tư vấn công nghệ thông báo tại Melbourne. Chuyên ngành của anh là kiến thiết cùng thiết kế hệ thống công nghệ công bố. Anh gồm bằng kỹ sư về Công nghệ Thông tin với dịch vụ thương mại tự Đại học Monash và thao tác trong ngành này hơn chục năm vừa qua.

Bạn đang xem: Italki

Anh cho thấy thêm ngành technology lên tiếng trên Australia phát triển trầm lắng tí đỉnh trong thời gian qua tuy vậy vẫn còn đó rất nhiều cơ hội bài toán làm tại phía trên. Anh khuim các bạn tthấp muốn thao tác làm việc trong nghề này là đề xuất thông thạo nghệ thuật, mặc dù tài năng giao tiếp không hề thua kém phần quan trọng đặc biệt.


*

Dave Bowley

WORKING AS AN IT CONSULTANT IN AUSTRALIA

Working in the Information Technology industry has been an attractive career choice for many young people for years. So what does it take to become an IT consultant in Australia?

Dave Bowley from Melbourne is a senior IT consultant specialising in programming & IT system kiến thiết. He has a Bachelor"s degree in IT và Business from Monash University and has been working in the IT industry for more than a decade.

He says that the IT industry in Australia has quietened down a bit in recent times, but there are still a lot of opportunities out there. His top advice for young people who want to lớn break inkhổng lồ the industry is that technical skills might be crucial, but communication skills are also very important.

DAVE BOWLEY: I’m an IT consultant, so I get lớn vì quite a few roles. So those roles could be anything from computer programming lớn designing IT systems, lớn IT support lớn writing documentation, it really depends on who the client is và what I’m required lớn bởi vì.

LILY YAN: So why did you choose khổng lồ get into this industry at (in) the first place? Why did you choose khổng lồ study IT?

DAVE BOWLEY: I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There was a lot of opportunities in IT, relatively good money as well, và fairly easy to bởi as well for someone who has been brought up on computers. So, yeah, it was an easy choice, I think.

LILY YAN: So what vì you think of the IT industry now, as it is, compared khổng lồ, lượt thích, a few years ago when you started?

DAVE BOWLEY: It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative sầu as it used khổng lồ be. But the money is still good in the industry, so, yeah, it’s still a good place to lớn be.

LILY YAN: Is that a difficult industry lớn get in(to) now, like is it getting really competitive, lượt thích you need khổng lồ have really high qualifications & good experience, or, is that still a lot of opportunities there?

DAVE BOWLEY: I think there’s still a lot of opportunities there, but you have khổng lồ be lucky to a certain extent. But certainly the more you can bởi khổng lồ maximise your chances of getting a good job… like the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, you know, the more chance you’ll have of getting a good job.

LILY YAN: Interesting you mention about communication skills because many people from overseas, when they choose khổng lồ study IT, they think because you don’t really need a lot of communication skills or language skills, so they think it’s easier. But you just mentioned these skills, is that actually quite important for someone lượt thích you who work(s) in the IT industry?

DAVE BOWLEY: I think it’s not crucial but it’s certainly very highly regarded. A lot of employers will, you know, would prefer to choose someone who can communicate well over someone who can’t be presented lớn a client & can’t really communicate the technical side of what they are doing khổng lồ, you know, the business side. So they’re certainly very good skills khổng lồ have

depover on

‘So those roles could be anything from computer programming to designing IT systems, to lớn IT support, to lớn writing documentation - it really depends on who the client is và what I’m required to lớn vì chưng.’

Cụm tự "depover on" giỏi "depkết thúc upon" có nghĩa phụ thuộc vào vào điều gì.

‘Whether we are having BBQ this weekover or not will depkết thúc on the weather.’

burgeon

‘I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There were a lot of opportunities in IT.’

Động từ ‘burgeon’ gồm nghĩa trở nên tân tiến với tốc độ nhanh hao. Trong ví dụ trên ‘burgeoning’ được sử dụng là tính từ cùng bao gồm nghĩa tương tự như.

Xem thêm: Trọn Bộ Sơ Đồ Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Mới Nhất 2020, Sơ Đồ Số 65

bring up

‘Fairly easy to bởi vì as well for someone who has been brought up on computers. Yeah, it was an easy choice, I think.’

Ngữ động tự ‘bring up’ tức là nuôi chăm sóc, giáo dục trong một trả cảnh/môi trường xung quanh làm sao kia, nhắc, đưa ra, giỏi ói ói. Động từ làm việc thời thừa khứ với quá khđọng hoàn thành của ‘bring’ là ‘brought’.

‘She brought up her little sister after their parents died.’

‘When he brought up the discrimination issue he sparked a heated debate aước ao participants.’

"She"s not well: she brought up her dinner."

Danh từ bỏ ‘upbringing’ tức là sự nuôi dưỡng, giáo dục.

‘He had a very strict Catholic upbringing."

quieten down

‘It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used khổng lồ be.’

Cụm từ bỏ "quieten down" có nghĩa là có tác dụng điều gì xuất xắc cái gì trsinh hoạt cần lặng yên. Động từ bỏ ‘quieten’ gồm nghĩa gần giống với ‘quiet’nhằm chỉ hành động có tác dụng êm, có tác dụng vơi, nín , vỗ về.

‘Quieten’ khi là nước ngoài hễ từ, đi cùng rất bửa ngữ Tức là có tác dụng dòng gì/ đồ gì im re.

"Please quieten down your baby, she"s disturbing my cats."

Khi là nội đụng trường đoản cú, không có vấp ngã ngữ đi thuộc, ‘quieten’Tức là làm cho đồ vật gi, ai kia bình tĩnh hơn, im ắng hơn.

"He quietened down after being comforted by his friends."

Chụ ý vào tiếng Anh Mỹ, "quiet down" được dùng phổ cập rộng "quieten down".

lucrative

"It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative sầu as it used to be.’

Tính từ ‘lucrative’ có nghĩa là bổ ích nhuận cuốn hút, béo bsinh hoạt.

‘It’s a lucrative sầu business.’

to a certain extent

‘But you have to lớn be lucky lớn a certain extent.’

‘To a certain extent’ tức là ở một cường độ nào đó. Một số cách diễn đạt tựa như là "lớn some extent", "khổng lồ some degree" giỏi "to lớn a degree".

‘It’s true lớn a certain extent, but we need khổng lồ look at the big picture as well.’

"I accept what you say to lớn a degree, but I think it"s more complicated than that."

‘To a large extent, I am responsible for what happened today.’

maximise

‘But certainly the more you can vị to maximise your chances of getting a good job, like the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, the more chance you have sầu of getting a good job.‘

Nội đụng từ ‘maximise’ Có nghĩa là cải cách và phát triển ở tại mức về tối nhiều.

‘Going to a good university should maximise your chances of getting a good job.’

"Practising every day will maximise your ability to lớn remember your English vocab."