Use Là Gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú tamquoccola.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Use là gì

lớn reduce the amount of or finish something, by eating it, burning it, writing on it, or by a chemical reaction:
Traditional farming methods are going out of/coming inlớn use (= used less & less/more & more) in many areas.
the process of reducing the amount of something by burning it, eating it, involving it in a chemical reaction, etc.:
*

*

*

*

Xem thêm: Adobe Photoshop Cc 2019 Crack ( Download Adobe Photoshop 2020 V21

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tamquoccola.com English tamquoccola.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message